Nieuws

Jan de Leeuw in Narthex over censuur en schoolboeken

28 April 2022
In de eerste uitgave van Narthex in het nieuwe jaar is een opinieartikel opgenomen van de auteur van Standpunt, Jan de Leeuw. De titel: ‘Censuur bij schoolboeken? Of een verschil in ideologie?’. Aanleiding voor het stuk was een aantal artikelen in de laatste maanden van 2021 in NRC, d...
Lees meer...

Thema ‘Duurzaamheid’ in Narthex-nummer

28 April 2022
Dezelfde uitgave van Narthex heeft ook een themagedeelte over duurzaamheid. Dat is interessant omdat het thema ook een belangrijke rol speelt in deel 2 van Standpunt, het hoofdstuk met als titel Natuur en milieu. Bijdragen zijn er van Marcel Elsenaar, Bill Banning, Samira Ibrahimen en Yanniek van de...
Lees meer...

Titus Brandsma heilig verklaard

28 April 2022
In de methode Standpunt is er op diverse plaatsen aandacht voor het christendom, onder andere in deel 1. De katholieke kerk maakte recent bekend “dat Paus Franciscus de Nijmeegse hoogleraar en priester Titus Brandsma (1881-1942) heilig zal verklaren op 15 mei. Brandsma was rector magnificus...
Lees meer...

VERUS 2022

28 April 2022
Op woensdag 18 mei kunnen betrokkenen bij het katholiek en christelijk onderwijs elkaar weer ontmoeten. Het gaat om het jaarlijkse event voor het katholiek en christelijk onderwijs: VERUS 2022. Locatie: in Spant! Bussum. Het thema is: 'In je element. Met vallen en opstaan mens zijn'. Lees...
Lees meer...

Zinvolle ontmoetingen met de VDLG22

28 April 2022
Komende maanden organiseert de VDLG twee  zinvolle ontmoetingen voor het vakgebied. Op zaterdag 21 mei is het mogelijk om de Abdij Berne te bezoeken, met een rondleiding die eindigt met een proeverij. Op donderdag 9 juni organiseert men een bezoek aan de tentoonstelling ‘Van...
Lees meer...

Religieuze groepen zijn nu minderheden in Nederland

28 April 2022
In hoofdstuk 2 van deel 1 van Standpunt is er aandacht voor levensbeschouwelijke organisaties en ook in andere hoofstukken. Met het oog daarop het volgende; “Nederland is geen gelovig land meer. Atheïsten en agnosten vormen inmiddels een meerderheid onder de bevolking. Religieuze groep...
Lees meer...

Waardengedreven besturen

28 April 2022
Verus organiseert een leergang ‘Waardengedreven besturen’. Met deze leergang willen men bestuurders PO en VO in staat stellen grondig te verkennen wat erbij komt kijken als je waardevol onderwijs wilt bewerkstelligen in de traditie van christelijk en katholiek onderwijs. Doelgroep: bestu...
Lees meer...

Duurzaamheid op school

02 Maart 2022
In deel 2 van Standpunt is er een hoofdstuk over natuur, milieu en duurzaamheid. Op de website van Greenpeace vindt u het lesmateriaal van Greenpeace, ontwikkeld voor het basis- en voortgezet onderwijs. Het materiaal is kosteloos te gebruiken en vergt weinig voorbereidingstijd. Daarnaast is het opge...
Lees meer...

Jezelf zijn op school

02 Maart 2022
Het Onderwijsblad, het magazine van de AOb, besteedt regelmatig aandacht aan inclusief onderwijs. U kunt het online archief raadplegen. Surf naar hier.
Lees meer...

“En deze school is christelijk. Dan krijgt onze dochter nog iets mee”

02 Maart 2022
“Voor menig schoolleider een herkenbaar gesprek: ouders die na lang of kort wikken en wegen kiezen voor haar of zijn school. Ook al laten onderzoeken zien dat de levensbeschouwelijke identiteit van de school zeker niet altijd op de eerste plaats komt en dat veel andere factoren vaak doorslagge...
Lees meer...

Leeskring Vastenperiode

02 Maart 2022
De katholieke lerarenvereniging Sint Bonaventura organiseert jaarlijks een online leeskring tijdens de vastenperiode. Dit jaar gaat het om het boek “Blijven - Omarm wat op je pad komt’ van Thomas Quartier. Gedurende zeven woensdagen van 3 maart tot en met 6 april zal elke woensdagavond o...
Lees meer...

Gerdien Bertram-Troost hoogleraar aan de VU

02 Maart 2022
“Wat draagt levensbeschouwelijk onderwijs bij aan de menswording van kinderen en jongeren in een samenleving waar het vertrouwen laag is?” Dat is de vraag die door Gerdien Bertram-Troost werd gesteld in de rede waarmee zij op 18 februari 2022 haar ambt als hoogleraar Onderwijs in levensb...
Lees meer...

Persoonsvorming en de functie van het onderwijs

02 Maart 2022
Het lectoraat Wereldburgerschap organiseert op 16 maart een discussie rond het thema ‘Persoonsvorming en de functie van het onderwijs’. De discussie wordt voorafgegaan door inleidingen op het thema door Jan Masschelein, Gert Biesta en Piet van der Ploeg. Meer informatie vindt u hier.
Lees meer...

Meer aandacht voor seksuele vorming in onderwijs

02 Maart 2022
In deel 2 en 3 van Standpunt zijn er een hoofdstukken over seksualiteit en relaties. Met het oog daarop het volgende. “Docenten vinden dat er te weinig aandacht is voor relationele en seksuele vorming in het voortgezet onderwijs, met name in de bovenbouw. Ook zijn docenten ontevreden over d...
Lees meer...

Minder seks en meer seksueel geweld onder jongeren tijdens avondklok

05 Januari 2022
In deel 2 en 3 zijn er een hoofdstukken over seksualiteit en relaties. Met het oog daarop het volgende. “Tijdens de avondklokperiode van begin 2021 hadden jongeren minder seks en vond er meer seksueel geweld plaats. Dat blijkt uit een derde onderzoek naar de invloed van de coronacrisis op s...
Lees meer...

Nieuwsbrief HUMAN

05 Januari 2022
HUMAN is de omroep die het humanisme als uitgangspunt neemt voor programmering. Human is ook betrokken bij ontwikkeling van leermateriaal voor het onderwijs, bijvoorbeeld over burgerschap, mediawijsheid en seksualiteit. Er is mogelijkheid om lesbrieven te ontvangen en mee te denken over andere le...
Lees meer...

Vrijheid van onderwijs: essentieel voor vorming van kinderen en jongeren

05 Januari 2022
Op de website van VERUS vindt u een attendering op een artikel van Gerdien Bertram-Troost, hoogleraar onderwijs in levensbeschouwelijk en pedagogisch perspectief, over het belang van vrijheid van onderwijs. Volgens haar is vrijheid van onderwijs van wezenlijk belang en in feite de grondslag van &aac...
Lees meer...

Studiedagcommissie VDLG gaat niet door

05 Januari 2022
Het bestuur van de VDLG heeft besloten dat de studiedag, die gepland staat op 10 maart 2022, niet op de gebruikelijke manier zal doorgaan. Het beoogde thema van de studiedag was levensbeschouwing, gender en seksualiteit.
Lees meer...

Training Filosoferen over Levensvragen

05 Januari 2022
Hoofdstuk 1 van deel 1 van Standpunt gaat onder andere over levensvragen. Met het oog daarop is het volgende relevant. Training Filosoferen over Levensvragen. “Deze training bestaat uit twee online (2 x 2 uur) bijeenkomsten en een offline (5 uur) bijeenkomst. In de training leren deelnemers...
Lees meer...

Titus Brandsma wordt door paus heilig verklaard

05 Januari 2022
Titus Brandsma (1881-1942) is een inspirerend figuur voor het christendom. Hij behoorde tot de Orde van de Karmelieten, was priester en hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, de voorloper van de Radboud Universiteit. Brandsma sprak zich uit tegen het opkomend nazisme in de jaren 30. ...
Lees meer...

Burgerschap vanuit eigen identiteit

05 Januari 2022
De PO-Raad en VO-raad hebben in samenwerking met Verus, Stichting School & Veiligheid, VGS en VOS/ABB een publicatie ontwikkeld om scholen te inspireren vanuit hun eigen levensbeschouwing burgerschapsonderwijs vorm te geven. Lees hier  het complete bericht.
Lees meer...

Themanummer mensenrechteneducatie in Narthex

05 Januari 2022
Met het oog op de methode Standpunt en zeker ook het hoofdstuk over humanisme is het laatste nummer van Narthex interessant. Het gaat over mensenrechteneducatie. In het hoofdstuk humanisme in Standpunt is expliciet aandacht voor mensenrechten, ook voor de Rechten van het Kind. Bestelgegevens: Nar...
Lees meer...

Digitale versie van Standpunt komend schooljaar beschikbaar via App4Learning

05 Januari 2022
De digitale schoolboeken van Damon Educatie - waaronder Standpunt - zullen aan het eind van dit schooljaar 2021-2022 niet meer beschikbaar zijn via Schooltas. Schooltas houdt op te bestaan. Vandaar dat er voor een ander platform is gekozen: App4Learning van Van Dijk Educatie. Dit betekent ook ...
Lees meer...

Nieuwe educatieve catalogus 2022-2023 beschikbaar

05 Januari 2022
In de tweede week van januari zal de nieuwe educatieve catalogus van Damon Educatie geleverd worden aan scholen/docenten. De digitale catalogus is nu reeds te bekijken op de homepage van de website van Damon Educatie.
Lees meer...

Lesmateriaal over seksualiteit en gender

27 Oktober 2021
In deel 2 en 3 zijn er een hoofdstukken over seksualiteit en relaties. Met het oog daarop het volgende. Op de website van HUMAN vindt u lesmateriaal over seksualiteit en gender dat is te gebruiken voor het voortgezet onderwijs. Surf naar hier.
Lees meer...

Themanummer leerplanontwikkelingen vak Levensbeschouwing in Narthex

27 Oktober 2021
Het derde nummer van Narthex in dit jaar gaat vooral over leerplanontwikkelingen met betrekking tot het vak Levensbeschouwing. Er zijn bijdragen van Fred Janssen, Jan Bollemaat, Markus Davidson, Jan van Dijk, Michael van der Meer, Tamar Kompels, Erik Renkema, Vera van Jaarsveld. Gijs van Gaans, Joch...
Lees meer...

Techbedrijven hebben onderwijs in houdgreep

27 Oktober 2021
“Techbedrijven hebben onderwijs in houdgreep”. Dat is de titel van een artikel in het Onderwijsblad in oktober 2021. Het Onderwijsblad is het magazine van de vakbond AOb. Surf naar AOB.
Lees meer...

Grenzen stellen, ruimte laten: rapport Onderwijsraad

27 Oktober 2021
“Nederland is een open en vrije samenleving waarin iedereen zo veel mogelijk naar eigen overtuiging kan leven. Daar hoort de vrijheid voor ouders bij om hun kinderen in die overtuiging te laten onderwijzen. De Onderwijsraad benadrukt dat de vrijheid van onderwijs niet vrijblijvend is en dat er...
Lees meer...

Ledenvergadering Sint Bonaventura

27 Oktober 2021
De najaarsvergadering 2021 van de katholieke lerarenvereniging Sint Bonaventura, waarin de plannen voor 2022 centraal staan, vindt plaats op 12 november in Utrecht. Er zal onder andere gesproken worden over het rapport van de Onderwijsraad over de vrijheid van onderwijs. Raymond Hintjes, vicev...
Lees meer...

Duurzaam T-shirt voor een paar euro

27 Oktober 2021
In deel 2 is er een hoofdstuk over natuur, milieu en duurzaamheid. Met het oog daarop het volgende.  Katoenen kiloknaller Primark wil duurzaam T-shirt voor een paar euro mogelijk maken. Primark, bekend van zijn goedkope wegwerpkleding, wil in tien jaar tijd een circulair en duurzamer bedrijf...
Lees meer...

Bezoek aan het SmaakPark

27 Oktober 2021
In deel 2 is er een hoofdstuk over natuur, milieu en duurzaamheid. Met het oog daarop het volgende. “Een bezoek aan het SmaakPark is een culinaire ontdekkingstocht waar alles draait om verantwoorde voeding. Een soort permanent Foodfestival voor iedereen die lekker, duurzaam en gezond wil et...
Lees meer...

Thema VDLG-studiedag 10 maart 2022 bekend

27 Oktober 2021
De VDLG-studiedag vindt volgend jaar plaats op 10 maart 2022. De voorbereidingen van de jaarlijkse studiedag zijn in volle gang. Na een inventarisatie van het feedbackformulier en de suggesties heeft de studiedagcommissie gekozen voor het volgende thema: "Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen&...
Lees meer...

Thema ‘Mythen over religie’ in Narthex

25 Augustus 2021
Het tweede nummer van Narthex in dit jaar gaat over ‘Mythen over religie’. Er zijn bijdragen van Jonas Slaats, Arwin van Wilgenburg, Manon Meijer, Juliëtte van Deursen, Sacha van der Zande, Jochem Quartel en anderen. Bestelgegevens: Narthex, jg. 21, nr. 2, Joke Gobert, tel. 0348-...
Lees meer...

Sommige leraren leven voor werk in andere geloofswereld

25 Augustus 2021
Sommige leraren leven voor werk in andere geloofswereld dan privé. Hoe is dat? Een katholiek, een Jehova’s getuige en een voormalig lid van de geformeerd kerk vertellen erover in het magazine ‘Onderwijsblad’ van AOB. Surf naar info@aob.nl
Lees meer...

Vrijheid voor onderwijs

25 Augustus 2021
Vrijheid van onderwijs (artikel 23 Grondwet) is een thema dat op veel belangstelling kan rekenen in de pers, politiek, en veel organisaties in en rond het onderwijs. Uitgeverij DAMON bracht samen met Verus het boek ‘Vrijheid voor onderwijs uit’. Met bijdragen van Chris Hermans, Erik Borg...
Lees meer...

Aangescherpte burgerschapswet treedt per 1 augustus in werking

25 Augustus 2021
De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de aangescherpte burgerschapswet, die vanaf 1 augustus 2021 in werking zal treden. Deze aanscherping betekent dat scholen in het funderend onderwijs een heldere visie moeten hebben op burgerschapsvorming in alle leerjaren én hier ook op doelgerichte wijze...
Lees meer...

Veel materiaal slavernij op Schooltv

25 Augustus 2021
Schooltv heeft veel materiaal over het thema ‘slavernij’. 68 video’s. Surf naar hier.
Lees meer...

Verbod op wegwerpplastic

25 Augustus 2021
In deel 2 is er een hoofdstuk over natuur, milieu en duurzaamheid. Met het oog daarop het volgende. De soep wordt heet gegeten, maar niet meer met borden en bestek van wegwerpplastic. Sinds 3 juli 2021 geldt in de EU namelijk een verbod op plastic wegwerpartikelen zoals rietjes, bestek, borden wa...
Lees meer...

Lerarencursus ‘Controverse en polarisatie in de klas’

25 Augustus 2021
In het najaar biedt de VU een docentencursus in drie dagdelen aan over het omgaan met extreme meningen en polariserende onderwerpen in de klas. De cursus vindt plaats in oktober en november. Cursusleiders zijn Jochem Quartel of Lars van der Bruggen. Lees het complete bericht hier.
Lees meer...

Supermarktkip krijgt beter leven

25 Augustus 2021
In deel 2 is er een hoofdstuk over natuur, milieu en duurzaamheid. Met het oog daarop het volgende. Uiterlijk eind 2023 draagt de verse kip in alle Nederlandse supermarkten ten minste één Beter Leven-ster. Dit is een feit nu ook de laatste supermarktketen deze toezegging heeft gedaa...
Lees meer...

Levensbeschouwing gebeurt voor je neus

25 Augustus 2021
Hoofdstuk 1 van deel 1 van Standpunt gaat over der vraag: wat is levensbeschouwing? Duidelijk wordt dat elk mens een levensbeschouwing heeft. Levensbeschouwing is heel dichtbij! Leerlingen HAVO-4 van het Zwijsen College in Veghel gingen een week lang aan de slag met het thema identiteit. Tijdens ...
Lees meer...

Tentoonstelling mode en sport

25 Augustus 2021
In deel 3 is er een hoofdstuk over schoonheid en uiterlijk en ook een hoofdstuk over sport. Met het oog daarop het volgende. “Meer dan ooit laat de mode zich inspireren door de sportwereld. Wielershorts, hoodies en sneakers veroveren de catwalk. Ontwerpers laten zich verleiden tot experimen...
Lees meer...

Activiteiten Sint Bonaventura

25 Augustus 2021
Sint Bonaventura is een lerarenvereniging voor katholieke leraren en alle leerkrachten die werkzaam zijn op katholieke, interconfessionele en samenwerkingsscholen. Alhoewel aangesloten bij en onderdeel van de Algemene Onderwijsbond, is Sint Bonaventura een zelfstandige organisati...
Lees meer...

De lijfelijkheid van de geest. Fenomenologie van verlies, rouw en herstel

25 Augustus 2021
In deel 2 is er een hoofdstuk over lijden en dood. Met het oog daarop het volgende. Een psychische aandoening heeft invloed op de identiteit. ‘Herstel’ betreft dan ook niet alleen de vermindering van ziekteverschijnselen maar ook aandacht voor de kwetsuren van het zelfbeeld en het zel...
Lees meer...

Corona belemmert de seksualiteit van jongeren

04 Mei 2021
In deel 2 is er een hoofdstuk over seksualiteit. Met het oog daarop het volgende. Online daten en flirten blijkt geen alternatief voor jongeren tijdens de coronacrisis. Jongeren gebruiken datingapps niet vaker en het versturen van sexy beeldmateriaal is zelfs afgenomen. De coronamaatregelen belem...
Lees meer...

Thema ‘hoogspanning in de klas’ in Narthex

04 Mei 2021
Het eerste nummer van Narthex in dit jaar gaat over controverses en conflicten in de klas. Ook een artikel van Kees Hamers over religieonderwijs na 2001. Tevens een update van het proces rond leerplanontwikkeling van LERVO door Markus Davidsen en Marcel Elsenaar. Bestelgegevens: Narthex, jg. 20, ...
Lees meer...

Vrouw overlijdt na cosmetische ingreep

04 Mei 2021
In deel 3 is er een hoofdstuk over schoonheid en uiterlijk. Met het oog daarop het volgende. Sharida Tuinfort uit Rockanje was een jonge vrouw, moeder van drie kinderen, en wilde iets aan haar buik en billen laten doen. Ze reisde naar een ziekenhuis in Turkije voor een cosmetische ingreep, maar o...
Lees meer...

Meer aandacht voor pedagogisch perspectief

04 Mei 2021
In aanloop naar de verkiezingen pleitten de profielorganisaties in maart jl. voor ruimte voor scholen om vanuit hun diversiteit en eigenheid kwalitatief goed onderwijs te bieden. “De profielorganisaties vinden die ruimte belangrijk, omdat juist op het gebied van onderwijsinhoud (waarmee de lee...
Lees meer...

Sociaaleconomische segregatie op school

04 Mei 2021
Verus sprak met een aantal leden over het thema sociaaleconomische segregatie. Het is een onderwerp dat volop in de belangstelling staat en men was benieuwd hoe dit op scholen zichtbaar en voelbaar is. Deze leden vinden het belangrijk dat het onderwijs attent is op deze vorm van segregatie en daar, ...
Lees meer...

Groot onderzoek naar gevolgen coronacrisis voor onderwijs

04 Mei 2021
De Inspectie van het Onderwijs ziet dat de pandemie nog steeds grote gevolgen heeft voor het onderwijs - en met name voor de leerlingen en studenten. In dit voorjaar voert men een verdiepend onderzoek uit naar de gevolgen van de coronacrisis. Dit onderzoek vindt plaats in alle onderwijssectoren om t...
Lees meer...

Albert Heijn vanaf 2023 alleen nog kip met minimaal één Beter Leven-ster

04 Mei 2021
In deel 2 is er een hoofdstuk over natuur, milieu en duurzaamheid. Met het oog daarop het volgende. Albert Heijn gaat vanaf 1 januari 2023 alleen nog kip met minimaal één Beter Leven-ster verkopen. Daarmee zijn ze de eerste supermarkt die deze beslissing neemt. De stichting Wakker D...
Lees meer...

Rapport Onderwijsraad belangrijk, verdient grondige doordenking

04 Mei 2021
Op de website van Verus een reactie van Robbert-Jan de Vries op het rapport van de Onderwijsraad over later selecteren in het voortgezet onderwijs. Het is een belangrijk rapport, maar vraagt een grondige doordenking. De Onderwijsraad geeft in het rapport een antwoord op de vraag hoe differentiati...
Lees meer...

Modemerken: statement versus reality

27 Februari 2021
Deel 3 van Standpunt omvat een hoofdstuk over uiterlijk en schoonheid, met ook aandacht voor mode. Deel 2 bevat een hoofdstuk over natuur en milieu. Met het oog daarop attenderen wij u graag op het volgende. Recent lanceerde Bont voor Dieren heeft haar online voorlichtingsactie ‘Statement v...
Lees meer...

Expositie ‘Mode op de bon’

27 Februari 2021
In deel 1 van Standpunt is er aandacht voor het jodendom, de discriminatie van joden en andere bevolkingsgroepen tijdens de oorlog en ook de holocaust. En in deel 3 is er een hoofdstuk over uiterlijk en schoonheid. Met het oog daarop attenderen wij u graag op het volgende. In Nationaal Monument K...
Lees meer...

Thema Duurzaamheid op Studiedag VDLG

27 Februari 2021
In Standpunt deel 2 is er in het hoofdstuk Natuur en milieu aandacht voor duurzaamheid. De studiedag van de VDLG op 11 maart 2021 gaat dit jaar over dit thema. In de middag is er ditmaal één workshopronde, gevolgd door de uitreiking van de Paul Boersma Award. Meer informatie (en ins...
Lees meer...

Sint Bonaventura, AOb-afdeling voor rooms-katholiek onderwijs

27 Februari 2021
Sint Bonaventura is een AOb-afdeling die opkomt voor de belangen van de leden die werken in het rooms-katholieke onderwijs. Samen met de AOb-afdeling CVHO ontwikkelt Bonaventura lesmateriaal en onderhoudt contacten met andere katholieke organisaties binnen het onderwijs. Voorzitter van Sint Bonavent...
Lees meer...

Lezingen Radboud Reflects

27 Februari 2021
De volgende interessante lezingen staan op het programma bij Radboud Reflects: Maandag 1 maart. God en de stad: sabbat. Lezing en gesprek (livestream) met filosoof Anya Topolski en theoloog Janneke Stegeman. Dinsdag 9 maart: de cruciale rol van het onderwijs. Lezing (livestream) door onderwijs...
Lees meer...

Bijbelverhalen & Spoken Words

27 Februari 2021
Dit jaar is het veel online onderwijs. Om leraren én leerlingen een hart onder de riem te steken, lanceert Verus in samenwerking met uitgeverij Kwintessens speciale video’s waarin Bijbelverhalen op een levendige manier worden verteld. Het materiaal voor PO, VO en MBO is vanaf te bekijke...
Lees meer...

BONA-webinar: seksuele en genderdiversiteit en -inclusie

27 Februari 2021
Standpunt bevat hoofdstukken over seksualiteit en relaties. Met het oog daarop is het volgende interessant. Sint Bonaventura, AOb-afdeling voor rooms-katholiek onderwijs, organiseert op 4 maart 2021 (van 19.30 – 21.00 uur) een webinar over seksuele en genderdiversiteit en –inclusie. I...
Lees meer...

Leerlingen gaan liefst met boek naar school

27 Februari 2021
“Onlinelessen en -toetsen. Het lijkt al bijna een vanzelfsprekendheid. De digitalisering van het onderwijs nam een vlucht door de coronacrisis, maar leerlingen gaan toch het liefst naar school met een boek: Aldus een bijdrage op Digischool. U kunt hier het artikel lezen.
Lees meer...

Nieuwsbrief HUMAN

27 Februari 2021
Met de HUMAN Nieuwsbrief wordt u de hoogte gehouden van de programma’s en evenementen van HUMAN, organisatie van humanistisch Nederland. Ook zijn er exclusieve previews, voordelen en inspirerende kijk-, lees- en luistertips. Inschrijven voor regelmatige ontvangst van de nieuwsbrief kan hier.
Lees meer...

Lokaal 69

27 Februari 2021
In deel 2 van Standpunt is er een hoofdstuk over seksualiteit. Met het oog daarop het volgende. “Welkom in Lokaal 69! Dit virtuele biologielokaal draait om seks: van de eerste keer zoenen tot porno en standjes. Op school gaat seksuele voorlichting vaak vooral over het voorkomen van een soa ...
Lees meer...

Canon Humanisme

27 Februari 2021
In deel 3 van Standpunt is er een hoofdstuk over het humanisme. Met het oog daarop het volgende. De Humanistische Canon geeft een overzicht van de geschiedenis en de actualiteit van het humanisme. Het is een inspiratiebron om te lezen en te onderzoeken. De Canon biedt de helpende hand als je kenn...
Lees meer...

Seksuele gezondheid van jongeren in Nederland tijdens de coronacrisis

06 Januari 2021
In deel 2 van Standpunt is er een hoofdstuk over seksualiteit. Met het oog daarop attenderen wij u graag op het volgende. “Het coronavirus (COVID-19) heeft een enorme impact op ons leven. Mensen werken thuis, kinderen en jongeren gaan niet naar school en sociale contacten worden tot een min...
Lees meer...

Levensbeschouwelijke vorming staat vaker onder druk

06 Januari 2021
Op de website van Het Goede Leven staat een artikel van Raymond Hintjes over het vak levensbeschouwelijke vorming. Raymond is bestuurslid van de VDLG. De kern van zijn betoog is dat scholen lessen levensbeschouwing niet moeten aanbieden omdat dat nou eenmaal zo hoort. Nee, het hoort bij de pedagogis...
Lees meer...

Studiedag VDLG 11 maart 2021

06 Januari 2021
Thema van de Studiedag VDLG op 11 maart 2021 is duurzaamheid in de lessen GL. “Groen is het nieuwe zwart”. Sprekers zijn onder andere Krijn Pansters (Franciscaans Studiecentrum, Tilburg School of Catholic Theology) en Piet van der Ploeg (Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde,...
Lees meer...

Thema ‘kwetsbaarheid’ in Narthex

06 Januari 2021
Het laatste nummer in 2020 van Narthex heeft als thema ‘kwetsbare kwesties’. “Immers, is kerst niet ook het feest van de kwetsbaarheid”, aldus de redactie. Onder andere een artikel over kwetsbaarheid als kracht bij interlevensbeschouwelijk onderwijzen van de hand van Naï...
Lees meer...

Onderwijs in Nederland nog niet voor iedereen toegankelijk

06 Januari 2021
Wat betekent het recht op onderwijs voor mensen met een beperking? Het College voor de Rechten van de Mens heeft hier onderzoek naar gedaan en een advies geschreven voor de overheid. In het advies ‘Het recht op onderwijs in het VN-verdrag handicap’, dat minister Slob 11 november in ontva...
Lees meer...

Gevolgen van de aangepaste burgerschapswet

06 Januari 2021
De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel dat de burgerschapsopdracht aan het onderwijs verduidelijkt, zo bleek uit de stemming van 17 november 2020. Het voorstel zorgt ervoor dat de regels voor het burgerschapsonderwijs in zowel het basis- en middelbaar onderwijs verplichtender...
Lees meer...

Klassen: sociale ongelijkheid en onderwijs

06 Januari 2021
‘Klassen’ is een documentaireserie van HUMAN over de strijd voor gelijke kansen in het onderwijs. Sarah Sylbing en Ester Gould volgen achtstegroepers vlak voor het eindadvies voor de middelbare school. Sommige kinderen worstelen met hun thuissituatie, anderen gaan gebukt onder prestatied...
Lees meer...

Burgerschapsonderwijs, een taak voor alle leraren?

06 Januari 2021
Een uitstekend artikel van Hessel Nieuwelink over wie er eigenlijk primair verantwoordelijk is voor burgerschapsonderwijs. Nieuwelink is lector Burgerschapsonderwijs aan de Hogeschool van Amsterdam. Burgerschapsonderwijs dient verankerd te zijn in het curriculum van de opleiding, c.q. in relevant...
Lees meer...

Leerlingen kijken via kunst en erfgoed naar de samenleving

06 Januari 2021
Interactie, reuring en soms misschien ook ruzie. Semih Solmaz, vmbo-docent mens & maatschappij en geschiedenis in Ridderkerk, maakt voor zijn burgerschapsonderwijs gebruik van de Digitale scheurkalender burgerschap, een gratis online tool waarin kunst en erfgoed gekoppeld worden aan acht burgers...
Lees meer...

Webinars over nieuwe pauselijke encycliek over broeder- en zusterschap

06 Januari 2021
In Standpunt is er – uiteraard – veel aandacht voor het christendom, ook het rooms-katholicisme. In het voorjaar vinden negen webinars plaats over de nieuwe pauselijke encycliek over broeder- en zusterschap. De reeks is een initiatief van het Franciscaans Studiecentrum (FSC). Elk van ...
Lees meer...

Tentoonstelling ‘Nazipropaganda voor de jeugd’

26 Oktober 2020
Hakenkruizen in schoolboekjes en op speelgoed. Tekeningen en foto’s van Adolf Hitler in kinder- en jeugdboeken. Een verzamelalbum met sigarettenplaatjes van de nationaalsocialistische partij. Tussen 1933 en 1945 werd de Duitse jeugd op geraffineerde en grondige wijze door het nationaalsocialis...
Lees meer...

Artikel over dataïsme (Harari) van Jan de Leeuw in Narthex

26 Oktober 2020
In het nieuwe nummer van Narthex is een artikel opgenomen van Jan de Leeuw, auteur van Standpunt. Het artikel gaat over dataïsme: de levensbeschouwing van de toekomst aldus Yuval Noah Harari. Volgens deze opkomende levensvisie worden niet goden verheerlijkt, niet mensen verheerlijkt (zoals in d...
Lees meer...

Pleidooi voor meer pedagogisch perspectief op onderwijs

26 Oktober 2020
Op Verus verscheen recent een pleidooi voor meer pedagogisch perspectief op onderwijs. Daarbij is het ook van belang om de beweging naar inclusiever onderwijs vorm te geven. Voor het gehele verhaal, surf naar hier.
Lees meer...

Pleidooi voor meer pedagogisch perspectief op onderwijs

26 Oktober 2020
Op Verus verscheen recent een pleidooi voor meer pedagogisch perspectief op onderwijs. Daarbij is het ook van belang om de beweging naar inclusiever onderwijs vorm te geven. Voor het gehele verhaal, surf naar hier.
Lees meer...

Schooltv: een rijke bron van tv-programma’s

26 Oktober 2020
Op Schooltv vindt u veel programma’s over thema’s die in het levensbeschouwelijk onderwijs aan de orde komen. Voor de programma’s voor de doelgroep 13 tot 15 jaar surf naar hier.
Lees meer...

Lezingen over naastenliefde

26 Oktober 2020
Waarom zorgen we voor elkaar? De coronacrisis laat duidelijk zien dat mensen elkaar helpen en opvangen, ook zonder dat ze daar zelf beter van worden. In veel religies wordt dit omkijken naar de medemens naastenliefde genoemd. Ook in het humanisme is naastenliefde een belangrijke term. Wat betekent n...
Lees meer...

Ontwikkelingen nieuw curriculum voortgezet onderwijs

26 Oktober 2020
Een wetenschappelijke curriculumcommissie gaat zich de komende tijd buigen over de vernieuwing van het basis- en middelbaar onderwijs. Deze commissie zal aanbevelingen aan de Tweede Kamer doen over de bijstelling van de kerndoelen en eindtermen waarmee het curriculum wettelijk is vastgelegd. Voor...
Lees meer...

Modelprotocol social media

26 Oktober 2020
Mogen ouders en leerlingen opnames maken van lessen op afstand en deze delen op de sociale media? Mogen leerlingen jonger dan 16 jaar eigenlijk wel gebruik maken van whatsapp? Heeft een medewerker van de school een voorbeeldfunctie en moet hij zich houden aan het protocol sociale media, of niet...
Lees meer...

Handboek Vakdidactiek Levensbeschouwing

26 Oktober 2020
Het Handboek Vakdidactiek Levensbeschouwing, gepresenteerd op de jaarlijkse studiedag van de VDLG, de Vereniging Docenten Godsdienst en Levensbeschouwing, is gratis online beschikbaar. Surf naar hier.
Lees meer...

Het nieuwe wetsvoorstel rondom burgerschapsonderwijs

26 Oktober 2020
Hoe staat het met de ontwikkelingen rond het wetsvoorstel burgerschapsonderwijs? Verus geeft er een overzicht van. Surf naar hier.
Lees meer...

Column Jan de Leeuw over Harari en de sportwereld

28 Augustus 2020
In de zomer van 2020 schreef Jan de Leeuw, een van de auteurs van ‘Bedrijfsethiek en MVO voor Hoger onderwijs’, een serie columns op het platform Sportknowhowxl over het gedachtengoed van Yuval Noah Harari. Hij is historicus, filosoof en futuroloog. Harari werd het afgelopen decennium we...
Lees meer...

Narthex over film kijken en het vak levensbeschouwing

28 Augustus 2020
Het laatste nummer van Narthex heeft als thema film kijken en het vak levensbeschouwing. Bijdragen zijn er onder andere Wim Mathijssen, Jos van der Leur, Greet Masselink, Oskar Kroes en Mare Kijlstra en vele anderen. Bestelgegevens: Narthex, jg. 20, nr. 2, Joke Gobert, tel. 0348-744101, e-mail: n...
Lees meer...

Boeddhisme en spiritualiteit

28 Augustus 2020
In deel 3 is er aandacht voor thema God en daarbinnen voor het boeddhisme. Radboud Reflects organiseert een debat over ‘Boeddhisme in de uitverkoop?’ Een redetwist met filosoof Marc De Kesel en psychiater Anne Speckens. Datum: donderdag 24 september 2020. Tijd: 20:00 tot 21:30 uur. Locat...
Lees meer...

Landelijke terugstuuractie gestart voor speelgoed met bont

28 Augustus 2020
In Standpunt deel 2 is er een hoofdstuk over natuur en milieu. Bont voor Dieren is een landelijke terugstuuractie gestart voor speelgoed waar bont in is verwerkt. De afgelopen maanden ontdekten volgers dat in onder andere een boerderijpuzzel en een kleipop bont was gebruikt van marter en konijn. ...
Lees meer...

Hoe dragen scholen bij aan bewustwording racisme?

28 Augustus 2020
In het voorjaar was racisme wereldwijd een heel groot thema. Op de website van Verus een artikel over de vraag: hoe dragen scholen bij aan bewustwording van racisme? Lees hier het artikel.
Lees meer...

Dag van de Duurzaamheid en Onderwijs

28 Augustus 2020
De Dag van de Duurzaamheid & Onderwijs is dit jaar op 9 oktober 2020. In de samenleving van morgen is duurzaamheid het nieuwe normaal. Met de Dag van de Duurzaamheid wordt hier een jaarlijkse impuls aan gegeven. Op deze dag doen duizenden scholen mee aan een duurzame actie. Van een les over afva...
Lees meer...

Bijna helft vmbo’ers voelt zich niet veilig op school

28 Augustus 2020
Bijna de helft van de vmbo’ers is negatief over de veiligheid op school. Dit blijkt uit de nieuwe LAKS-monitor, het tweejaarlijkse tevredenheidsonderzoek van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren. Zie hier het complete bericht.
Lees meer...

Sint Bonaventura: lerarenvereniging voor katholieke leraren

28 Augustus 2020
Sint Bonaventura is een inmiddels 100- jarige lerarenvereniging voor katholieke leraren en al die leerkrachten die werkzaam zijn op katholieke, interconfessionele en samenwerkingsscholen. Alhoewel aangesloten bij en onderdeel van de Algemene Onderwijsbond, is men een zelfstandige...
Lees meer...

Seks en corona

01 Mei 2020
In deel 2 van Standpunt gaat een hoofdstuk over seksualiteit. Rutgers plaatse op haar website informatie over dit onderwerp. Ook over het vraagstuk van veilige en prettige online contacten van kinderen. Surf naar hier.
Lees meer...

Narthex over toekomst vak Levensbeschouwing

01 Mei 2020
Het laatste nummer van Narthex heeft als thema de toekomst van het vak levensbeschouwing met ook een interview van Cocky Fortuin-Van der Spek met Berend Kamphuis van Verus. Verder bijdragen van Sacha van der Zande, Aart-Jon Schimmel, Titus Frankemölle, Bill Banning, Leo van Hoorn, Yusuf Altunta...
Lees meer...

Oproep: Narthex juni-nummer over film

01 Mei 2020
Deze zomer komt Narthex met een special over het gebruik van film in de lessen Godsdienst/Levensbeschouwing. Op welke manier en voor welke leerdoelen kun je film het beste gebruiken in de klas? Er zijn vast docenten die een mooi praktijk voorbeeld willen delen of collega's die hebben onderzocht ...
Lees meer...

Goede levensbeschouwelijke educatie voor alle leerlingen

01 Mei 2020
LERVO (het Expertisecentrum Levensbeschouwing en Religie in het voortgezet onderwijs) vraagt in een brief Tweede Kamerleden te pleiten voor goede levensbeschouwelijke educatie vanuit een kwalitatief stevig curriculum voor alle leerlingen in het openbaar en bijzonder voortgezet onderwijs. Voo...
Lees meer...

Adviezen over Curriculum.nu naar Tweede Kamer

01 Mei 2020
In het voortgezet onderwijs zijn allerlei vakken bezig met curriculumvernieuwing. De adviezen over Curriculum.nu liggen nu bij de Tweede Kamer. Surf naar hier. Zie ook dit bericht.
Lees meer...

Traditionele rolverdeling in huishoudens is hardnekkig

01 Mei 2020
In deel 3 is er een hoofdstuk over relaties, ook over rolverdeling tussen man en vrouw. Vrouwen zijn de afgelopen decennia meer gaan studeren, werken en verdienen, maar bij de rolverdeling thuis nemen ze nog altijd vaker dan mannen de zorgtaken op zich. Dat is een van de conclusies van een studie...
Lees meer...

START, een app met levensbeschouwelijke dagopeningen voor thuis

01 Mei 2020
Leraren zijn hard aan de slag om onderwijs op afstand te organiseren. Maar hoe geef je als school concreet handen en voeten aan je identiteit in thuisonderwijs? Hoe stel je ouders in staat om aan het begin van de dag op dezelfde manier met hun kinderen te starten als in de klas? Verus en Kwintessens...
Lees meer...

Brabantse nertsen besmet met corona

01 Mei 2020
In Standpunt deel 2 is er een hoofdstuk over natuur en milieu. Bij twee nertsenhouderijen in de Brabantse plaatsen Milheeze en Beek en Donk zijn dieren besmet geraakt met het coronavirus. Dat meldt landbouwminister Carola Schouten. (…) Op de boerderijen en in de nabije omgeving zijn maatre...
Lees meer...

Kind van arme ouders vaker onderschat door leerkracht

01 Mei 2020
Kinderen van laagopgeleide of arme ouders krijgen in hun basisschooladvies niet dezelfde kansen als leerlingen van hoogopgeleide en rijke ouders. Deze kinderen krijgen veel vaker een schooladvies dat lager is dan wat de eindtoets adviseert. Voor het gehele bericht surf naar hier.
Lees meer...

Coronavirus, seks en soa’s

01 Mei 2020
In deel 2 gaat een hoofdstuk over seksualiteit. Hoe zit het met corona, seks en soa’s? Op de website van Soaaids vind je relevante informatie. Surf naar hier.
Lees meer...

Paul van der Velde en Henk Oosterling sprekers VDLG Studiedag

26 Februari 2020
Op 12 maart 2020 vindt wederom de VDLG-studiedag plaats. Onderwerp dit jaar: oosterse en westerse denken. Sprekers zijn onder andere Paul van der Velde en Henk Oosterling. In het middagprogramma zoals altijd twee rondes met workshops. Nieuw is dat er ook een werkvormenmarkt wordt georganiseerd wa...
Lees meer...

Bijeenkomst Kansen voor kinderen

26 Februari 2020
Scholen zetten zich dagelijks in om kinderen kansen te bieden op een goede toekomst. Armoede kan leiden tot kansenongelijkheid en stelt het onderwijs voor extra opgaven. Vaak vinden scholen creatieve oplossingen maar soms voelen ze zich met lege handen staan. Uiteindelijk gaat het om de vraag: Wat k...
Lees meer...

Trailer documentaire Bont Girl

26 Februari 2020
In Standpunt deel 2 is er een hoofdstuk over natuur en milieu. Er is ook aandacht voor dierenwelzijn. Zangeres Famke Louise heeft in samenwerking met Bont voor Dieren en Videoland de documentaire Bont Girl gemaakt. Famke Louise, in 2018 nog uitgeroepen tot Dom Bontje, reisde af naar China om daar...
Lees meer...

Max Verstappen heeft invloed op jongensnamen

26 Februari 2020
Standpunt deel 1 heeft een hoofdstuk met als titel: Wie ben ik? Met het oog daarop is interessant wat op dit moment populaire kindernamen zijn. In 2019 waren Emma en Noah wederom populairste kindernamen. Ook opvallend: Max Verstappen heeft invloed op jongensnamen. Een woordvoerder van de SVB geef...
Lees meer...

Lesmateriaal over cyberpesten

26 Februari 2020
“Iemand pesten in de klas is zichtbaar. Het is duidelijk wie er pest en wie gepest wordt. Maar bij cyberpesten is dat anders. Bij cyberpesten kunnen pesters en gepesten in uw klas zitten zonder dat u het in de gaten heeft. Alles speelt zich online af en ook na schooltijd kan het pesten gewoon ...
Lees meer...

Kritiek op beoogde wet burgerschapsonderwijs

26 Februari 2020
Ryszard Kruszel, voorzitter van MOVARE (47 scholen in Zuid-Limburg), heeft kritiek op de beoogde aanpassing van de wet op het burgerschapsonderwijs: “We dragen als onderwijs geen dogma’s over, maar leren kinderen in interactie met elkaar zulke begrippen begrijpen en waarderen.” Het...
Lees meer...

Studiereis naar Israël en de Palestijnse gebieden

26 Februari 2020
Van 28 oktober t/m 5 november 2020 biedt de Verus Academie weer een studiereis aan naar Israël en de Palestijnse gebieden. De reis kent drie thema’s: leiderschap, onderwijs en spiritualiteit. U doet nieuwe inspiratie op en komt op adem in dit bijzondere gebied. De Verus Academie wil me...
Lees meer...

Leergesprekken op het kruispunt van filosofie en pedagogiek

26 Februari 2020
Prof. dr. Renée van Riessen, bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Universiteit Leiden, en dr. Jacomijn van der Kooij, teamleider Verus Zin in Onderwijs, verzorgen twee leergesprekken van een middag over thema's op het kruispunt van onderwijs, religie en filosofie. Data: 2...
Lees meer...

Liefde en persoonlijke identiteit

31 December 2019
Deel 3 bevat een hoofdstuk over relaties en deel 2 over seksualiteit. Met het oog daarop attenderen wij u graag op het volgende. In februari vinden er in Eindhoven twee lezingen plaats over liefde en persoonlijke identiteit. Het maakt deel uit van de lezingencyclus van de Wijsgerige Kring Eindhoven....
Lees meer...

Onderzoek burgerschapsonderwijs

31 December 2019
De Onderwijsinspectie is een onderzoek gestart naar de invulling van burgerschapsonderwijs. De wet schrijft voor dat leerlingen kennismaken met verschillende achtergronden van de mensen die in Nederland wonen. Maar dat gaat niet overal goed. (…)  Voor het onderzoek worden scholen met ver...
Lees meer...

Levensbeschouwelijke identiteit pleonasme?

31 December 2019
In november promoveerde Barbara de Kort op het onderwerp ‘Identiteitsontwikkeling van en in een lerarenopleiding’. Ze zegt onder andere: ““Identiteit kun je niet vastpakken. Identiteit is een proces, is in ontwikkeling. Want het gaat altijd over de relatie tot de ander. Over ...
Lees meer...

Herinneringscentrum Nationaal Monument Kamp Vught vernieuwd

31 December 2019
Op 27 november heeft Koning Willem-Alexander het vernieuwde herinneringscentrum Nationaal Monument Kamp Vught geopend. Er is een geheel nieuwe vaste expositie: ‘Kamp Vught: 32.000 verhalen en zeven seizoenen’. Daarnaast is er een nieuwe uitbouw voor de ontvangst van groepen én zij...
Lees meer...

Sport, gezondheid en zingeving

31 December 2019
Deel 3 bevat een hoofdstuk over sport. Jan de Leeuw, auteur van Standpunt, schreef een artikel over het project Willem II Football Memories. De essentie van het project is dat ouderen samen voetbalherinneringen ophalen en op die manier geactiveerd worden. Het project Football Memories past in de ...
Lees meer...

VDLG zoekt nieuwe voorzitter en nieuwe algemene bestuursleden

31 December 2019
Door het aankomende vertrek van Taco Visser en Ger van der Heijden is de VDLG op zoek naar een nieuwe voorzitter en twee nieuwe bestuursleden. Voor beide functies is een profielschets opgesteld (voorzitter of bestuurslid). Daarin is te lezen wat de VDLG zoekt en wat ze daarvoor in de aanbieding heef...
Lees meer...

Twijfel over onafhankelijkheid Onderwijsinspectie

31 December 2019
“De inspectie heeft grenzen overschreden in de Haga-zaak. Dat zeggen hoogleraar onderwijsrecht Renée van Schoonhoven en drie van haar collega’s in NRC Handelsblad. Verus belde haar en vroeg de inspectie om een reactie. “Zo’n onderzoek naar het Haga Lyceum, maar ook dat...
Lees meer...

VDLG Studiedag: 12 maart 2020

31 December 2019
Op 12 maart 2020 gaat de VDLG studiedag over oosterse en westerse denken. We vragen ons af hoe in het Westen omgegaan wordt met oosterse tradities en hoe oosterse tradities westerse invloeden opgenomen hebben. Eén van de sprekers is de hoogleraar Aziatische religies aan de Radboud Universitei...
Lees meer...

Narthex over ‘zin’

28 Oktober 2019
“Fokke Obbema schreef recent het boek De zin van het leven. Gesprekken over de essentie van ons bestaan. Het is een bundeling van zijn interviews in de Volkskrant met een veertigtal mensen. Een ander boek getiteld De sjamaan en ik van Willemijn Dicke beleeft inmid...
Lees meer...

Identiteitsdag Katholiek Onderwijs 2019: duurzaam leren, duurzaam leven

28 Oktober 2019
Verus organiseert woensdag 6 november de Identiteitsdag vanuit de katholieke traditie waarbij het gedachtengoed van Laudato Si centraal staat. Op deze dag zijn alle leden van Verus welkom. Het thema van de Identiteitsdag 2019 is: Duurzaam leren, duurzaam leven. Bijna alle scholen vinden d...
Lees meer...

Zenboeddhisme

28 Oktober 2019
In deel 3 van Standpunt voor HAVO/VWO is er bij het thema God ook aandacht voor het boeddhisme. Met het oog daarop het volgende. De Wijsgerige Kring van Eindhoven organiseert in het najaar twee lezingen over de filosofie van het zenboeddhisme. Spreker is dr. Michel Dijkstra (Nijmegen). Data: 12 e...
Lees meer...

Nieuwe website Greenpeace

28 Oktober 2019
In Standpunt is er een hoofdstuk over natuur en milieu met ook aandacht voor duurzaamheid. Met het oog daarop is het volgende relevant. Er staat veel educatief materiaal over duurzaamheid op de website van Greenpeace. “Het materiaal is kosteloos te gebruiken en vergt weinig voorbereidingsti...
Lees meer...

Symposium rond ‘bevrijdende democratie’ in het spoor van Schillebeeckx

28 Oktober 2019
Standpunt bevat in deel 1 een hoofdstuk over het christendom en bij een aantal thema’s komt het perspectief van een christelijke visie aan de rode. Soms ook de visie van de grote christelijke theoloog Edward Schillebeeckx. “Dertig jaar geleden wijdde de theoloog Edward Schillebeeckx i...
Lees meer...

Burgerschap in voorstellen Curriculum.nu en het vak Levensbeschouwing

28 Oktober 2019
Recent werden de voorstellen bekend van de herziening van het curriculum: curriculum.nu. “Om het curriculum te actualiseren, hebben leraren en schoolleiders voor negen leergebieden voorstellen gedaan die de basis vormen voor de herziening van de kerndoelen en eindtermen. Deze leergebieden z...
Lees meer...

Nogmaals burgerschap in voorstellen Curriculum.nu

28 Oktober 2019
Op Digischool vindt u de voorstellen van Curriculum.nu per leergebied in één minuut. Wat verandert er, volgens de voorstellen, in de verschillende leergebieden? Docenten uit de ontwikkelteams geven hun elevator pitc van wat er verandert in elk leergebied, ook Burgerschap en Mens & ...
Lees meer...

Bijna helft jongvolwassenen zoekt liefde online

26 Augustus 2019
In Standpunt is er een hoofdstuk over relaties. Met het oog daarop het volgende. “Werd het een jaar of tien geleden nog tamelijk sneu gevonden als je je geliefde had ontmoet via internet, in 2019 is dat niet meer het geval. Bijna de helft van de Nederlanders tussen de 18 en 34 jaar heeft ee...
Lees meer...

Rapport biodiversiteit is ‘ongekende wake-upcall’

26 Augustus 2019
In Standpunt is er een hoofdstuk over natuur en milieu met ook aandacht voor duurzaamheid. Met het oog daarop is het volgende relevant. “Van de naar schatting acht miljoen plant- en diersoorten op aarde, worden er ongeveer een miljoen bedreigd met uitsterven. Dat kan in veel gevallen al bin...
Lees meer...

Narthex over vorming

26 Augustus 2019
Het tweede nummer van het tijdschrift Narthex in 2019 gaat over het curriculum levensbeschouwing, godsdienst. Bestelgegevens: Narthex, jg. 19, nr. 2, Joke Gobert, tel. 0348-744101, e-mail: narthex@Verus.nl.
Lees meer...

Onderwijs aan vluchtelingenkinderen: “Geef ze meer tijd”

26 Augustus 2019
Tienduizenden - met name Syrische - vluchtelingen bereiken Nederland. Hun kinderen zagen soms jaren geen school van binnen en zijn getraumatiseerd. Zij hebben hier recht op onderwijs. Verus sprak destijds met bestuurders, directeuren en leerkrachten die zich voor een enorme uitdaging gesteld zagen e...
Lees meer...

Aandeel kinderen dat confessioneel voortgezet onderwijs stabiel

26 Augustus 2019
Het aandeel kinderen dat confessioneel basisonderwijs volgt is al jarenlang stabiel. Circa een derde van de basisschoolleerlingen gaat naar een rooms-katholieke school, iets meer dan een kwart volgt onderwijs op een protestantse school en drie tiende bezoekt een openbare school. Hoe zit dat met het ...
Lees meer...

Modelprotocol sociale media op scholen

26 Augustus 2019
Mogen leerkrachten zonder toestemming gefilmd worden en mogen leerlingen deze filmpjes vervolgens plaatsen? Mogen er memes verspreid worden? Hoe gaat de school hiermee om? En weten werknemers dat zij op grond van hun cao verplicht zijn zich aan het protocol te houden? Verus’ Modelprotocol soci...
Lees meer...

Identiteitsdag Katholiek Onderwijs Duurzaam leren, duurzaam leven

26 Augustus 2019
In Standpunt is er een hoofdstuk over natuur en milieu met ook aandacht voor duurzaamheid. Met het oog daarop is het volgende relevant. Verus organiseert woensdag 6 november de Identiteitsdag vanuit de katholieke traditie waarbij het gedachtengoed van Laudato Si centraal staat. Op deze dag zijn a...
Lees meer...

Terugblik VDLG Studiedag 2019

26 Augustus 2019
Het thema van de VDLG Studiedag 2019 was: de orthodoxe wortels van de hedendaagse spiritualiteit. Aanleiding: “wereldwijd maken vele miljoenen mensen gebruik van al dan niet gratis apps die meditatieoefeningen aanbieden. Bladen als de Plus of Happinez sporen lezers aan op retraite te gaan in e...
Lees meer...

Bijna twee derde van overledenen kiest voor crematie

26 Augustus 2019
In deel 2 gaat een hoofdstuk over lijden en dood. Steeds meer Nederlanders kiezen voor een crematie. “Het aantal overledenen dat gecremeerd wordt, neemt toe. In 2000 koos iets minder dan 50 procent voor een crematie, in 2010 was het 57 procent en in de eerste helft van dit jaar ging het om ...
Lees meer...

Excursies gebedshuizen

05 Mei 2019
Tijdens de studiedag VDLG hield Robert Braam een workshop over excursies naar gebedshuizen. Robert is docent levensbeschouwing bij College de Heemlanden in Houten, waar de sectie sinds jaar en dag LEVO-excursies naar gebedshuizen, musea en monumenten organiseert. Hij is ook betrokken bij de ontwikke...
Lees meer...

Huwelijk en Liefde

05 Mei 2019
In Standpunt is er een hoofdstuk over relaties. Met het oog daarop het volgende. Het tijdschrift Filosofie & Praktijk bracht recent een special uit over het thema huwelijk en Liefde. Gegevens: jrg. 40, nr. 1, maart 2019, uitg. Garant, 055-5220625, info@garant-uitgevers.nl.
Lees meer...

Narthex over vorming

05 Mei 2019
Het eerste nummer van het tijdschrift Narthex in 2019 gaat over vorming op school. Bestelgegevens: Narthex, jg. 19, nr. 1, Joke Gobert, tel. 0348-744101, e-mail: narthex@verus.nl.
Lees meer...

Sint Bonaventura: voor collega’s die werken op een katholieke school

05 Mei 2019
Sint Bonaventura is een katholieke afdeling binnen de onderwijsvakbond AOb. Sint Bonaventura komt op voor de belangen van de leden die werken in het rooms-katholieke onderwijs. Bonaventura vindt dat de katholieke identiteit op schoolniveau moet worden waargemaakt door bevlogen personeel. Daarom ziet...
Lees meer...

Jongeren en rouw

05 Mei 2019
In deel 2 gaat een hoofdstuk over lijden en dood. Margot van Rijn geeft gastlessen over jongeren en rouw. Onderwerpen die aan bod komen: - angst voor het thema rouw; - verschillende vormen van verlies; - een verliesverhaal van dichtbij; - emoties bij rouw; - rouw bij jongeren; - wat kun j...
Lees meer...

Uitvaartcultuur in Nederland

05 Mei 2019
In deel 2 gaat een hoofdstuk over lijden en dood. Met het oog daarop attenderen wij u op de volgende nieuwe uitgave: Wegwijs in de Nederlandse uitvaartcultuur, Claudia Venhorst & Brenda Mathijssen. “De omgang met de dood is in Nederland gekleurd door hoe wij ons dagelijkse leven leiden....
Lees meer...

Verhalen uit de Koran

05 Mei 2019
In Standpunt is er een hoofdstuk over de islam. Recent verscheen de uitgave Kinderen van Adam. Verhalen uit de Koran van de hand van Petra van Helden en Els Egeraat. “Adam, Ibrahiem (Abraham), Salih en Mariam (Maria); in de Koran staan bekende en minder bekende verhalen. In Kinderen van Ada...
Lees meer...

Nieuwsbrieven SchoolTV

05 Mei 2019
U kunt zich hier inschrijven voor de nieuwsbrieven van de SchoolTV.  
Lees meer...

Dag van de hoop

05 Mei 2019
“Waar het evenement The Passion eindigt, begint de Hoop-campagne van Verus, de vereniging van katholiek en christelijk onderwijs. Verus ziet als partner van The Passion de waarde van het verhaal van Jezus dat midden in de stad gelovigen en ongelovigen samenbindt. Het thema van The Passion #jeb...
Lees meer...

Feest voor VDLG

05 Mei 2019
De VDLG heeft dit jaar dubbel feest. De organisatie bestaat tien jaar en vijftig jaar als we daar de voorgangers VDL en VKD bij betrekken. Het bestuur wil dit heuglijke feit vieren met de senior-leden door een reünie te organiseren voor leden die met pensioen zijn. Minimaal aantal is ...
Lees meer...

Website HVO weer online

05 Mei 2019
Eventjes was de website van HVO weg. Nu is de site weer online. Stichting HVO heeft als hoofddoel humanistisch (levensbeschouwelijk) vormingsonderwijs (hvo) in het openbaar onderwijs structureel mogelijk te maken door leraren voor het vak op te leiden, de inhoud van het vak te ontwikkelen, te verdie...
Lees meer...

Stewardessen van Virgin Atlantic hoeven zich niet meer op te maken

05 Mei 2019
In Standpunt is er een hoofdstuk over uiterlijk en schoonheid. Stewardessen van Virgin Atlantic hoeven zich niet meer op te maken als ze dat niet willen. De Britse vliegmaatschappij ziet het als een symbolische koerswijziging. "We doen het anders dan anderen in de vliegwereld. Onze uniformen mo...
Lees meer...

Programma studiedag VDLG

07 Maart 2019
De eerstvolgende studiedag van de VDLG is op donderdag 14 maart 2019. Locatie: Vergader- en congrescentrum Domstad (Utrecht). Het thema is: “De orthodoxe wortels van de hedendaagse spiritualiteit”. Op de website van VDLG is meer informatie te vinden over het programma. U kunt zich daar o...
Lees meer...

Leermiddelenbeurs VDLG met presentie Damon Educatie

07 Maart 2019
Op de leermiddelenbeurs tijdens de studiedag van de VDLG op 14 maart 2019 zal Damon Educatie acte de présence geven. De nieuwe Zin in Zin, levensbeschouwing  en ethiek voor de tweede fase wordt er gepresenteerd evenals Vrij zicht op jodendom en Wijs Worden VMBO deel 3.
Lees meer...

Wensambulance

07 Maart 2019
In Standpunt is er een hoofdstuk over dood. In Noord Brabant is er de WensAmbulance. Op de website lezen we het volgende: “Ieder mens heeft een laatste wens. Nog een laatste maal het ouderlijk huis zien, naar familie toe of een dagje naar het strand. Het lijken wensen die heel eenvoudig te ...
Lees meer...

Gastles Bont voor Dieren

07 Maart 2019
Bont voor Dieren geeft landelijk voorlichting op scholen om jongeren te informeren over het dierenleed dat schuilgaat achter de bontindustrie. U kunt de organisatie een email sturen voor een verzoek om een gratis gastles. Het emailadres is: info@bontvoordieren.nl
Lees meer...

Symposium ‘Gender verwoord en verbeeld’

07 Maart 2019
In Standpunt is er een hoofdstuk over relaties. Met het oog daarop het volgende. Tilburg School of Catholic Theology van Tilburg University houdt op 15 maart 2019 een symposium over gender: “Hoe verhouden tekst en beeld zich tot elkaar? En hoe komt gender daarin aan bod? Het zijn vragen die...
Lees meer...

Kant over vriendschap

07 Maart 2019
In Standpunt is er een hoofdstuk over relaties. Er is ook aandacht voor vriendschap. Op maandag 1 april 2019 is er in Nijmegen een lezing van Donald Loose met als titel ‘Kant over vriendschap’ (Radboud Reflects). Meer informatie surf naar: hier.
Lees meer...

Rolmodellen: Greta Thunberg en Anuna de Wever?

07 Maart 2019
In diversen hoofdstukken in Standpunt komt het begrip ‘rolmodel’ aan de orde (onder andere schoonheid en uiterlijk; wie ben ik?). Met het oog daarop kunt u wijzen op twee jeugdige rolmodellen in de klimaatbeweging: Greta Thunberg en Anuna de Wever? Surf naar hier en hier.
Lees meer...

De school en sociale media: plan van aanpak

07 Maart 2019
Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs schrijft: “De media staan de afgelopen weken vol met voorbeelden van docenten die op sociale media in een kwaad daglicht worden gesteld. Elke school moet een rampenplan voor sociale media-incidenten hebben, stellen deskundigen van ...
Lees meer...

Zielsplekken

07 Maart 2019
Denk je graag na over grote en kleine levensvragen? Of ben je nieuwsgierig naar wat het leven zin geeft? Dan nodigt Janneke Stegeman je graag uit voor haar nieuwe zielsplekken: “Een unieke serie bijeenkomsten waar je samen met anderen kunt praten en nadenken over wat ons inspireert. Een plek o...
Lees meer...

Op de weg van het geluk

07 Maart 2019
Anton ten Klooster en Gerben Zweers zijn de auteurs van ‘Op de weg van het geluk. De zaligsprekingen als leidraad voor het leven.’ Het boek verschijnt op 5 maart bij uitgeverij Adveniat. Boekpresentatie op 5 maart 2019, Nieuwegracht 61, Utrecht, van 17.00 tot 18.00 uur. Meer informatie: ...
Lees meer...

Nieuwe uitgave Zin in Zin als vervolg op methode Standpunt

04 Januari 2019
Als vervolg op de methode Standpunt is het boek ‘Zin in Zin, levensbeschouwing voor de tweede fase’ zeer geschikt. Het werd recent vernieuwd. Zin in Zin is een uitgave met algemene hoofdstukken en onderdelen die nadrukkelijk passen bij de vier profielen van de tweede fase van het voortge...
Lees meer...

Een lege stoel in de klas

04 Januari 2019
In Standpunt is er een hoofdstuk over dood. Soms wordt de school zelf getroffen door de dood van een leerling of een medewerker. Hoe ga je daar als school mee om? Over deze thematiek verscheen een artikel in het Onderwijsblad van de AOB (december 2018): tel. 0900 – 463 62 62. Of surf naar: hie...
Lees meer...

Emancipatie van de vrouw

04 Januari 2019
In Standpunt is er een hoofdstuk over relaties. Met het oog daarop het volgende. “Het gaat sinds 2015 op veel gebieden de goede kant op met de emancipatie. Vrouwen werken vaker en meer uren en zijn daardoor ook vaker economisch zelfstandig, zo blijkt uit de tiende Emancipatiemonitor. Dat is...
Lees meer...

Modeontwerper Bas Kosters in campagne tegen bont

04 Januari 2019
In deel 2 van Standpunt is er een hoofdstuk over natuur, milieu en duurzaamheid. Met het oog daarop het volgende. Bekende Nederlanders fungeren in een nieuwe campagne tegen de bontindustrie: Are you Fur Real? “Met een uniek T-shirt, speciaal ontworpen voor Bont voor Dieren, vragen Bas ...
Lees meer...

Narthex over het kerncurriculum

04 Januari 2019
Het vierde en laatste nummer van het tijdschrift Narthex in 2018 gaat over kerngedachten rond het kerncurriculum. Met onder andere het kerncurriculumvoorstel van de beroepsgroep. Bestelgegevens: Narthex, jg. 18, nr. 42, Joke Gobert, tel. 0348-744101, e-mail: narthex@verus.nl.
Lees meer...

Studiedag VDLG over spiritualiteit

04 Januari 2019
“De orthodoxe wortels van de hedendaagse spiritualiteit”. Dat is de titel van de eerstvolgende studiedag van de VDLG. Datum: donderdag 14 maart 2019. Locatie: Vergader- en congrescentrum Domstad (Utrecht). Voor meer informatie surf naar: hier
Lees meer...

Damon Educatie op leermiddelenbeurs VDLG

04 Januari 2019
Damon Educatie is met een stand aanwezig op de leermiddelenbeurs tijdens de studiedag van de VDLG. Datum: donderdag 14 maart 2019. Locatie: Vergader- en congrescentrum Domstad (Utrecht). Twee nieuwe uitgaven zullen daar te zien zijn: Wijs Worden VMBO, deel 3 en Zin in Zin, levensbeschouwing voor de ...
Lees meer...

Nieuwsbrief van de VDLG

04 Januari 2019
Ongeveer maandelijks bericht de VDLG ook niet-leden over de vereniging, het schoolvak godsdienst/levensbeschouwing en de jaarlijkse studiedag. U kunt zich inschrijven om op de hoogte te blijven over de godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming en educatie van toekomstige generaties. Surf naar: h...
Lees meer...

Inspiratiedag over intimiteit in Dominicanenklooster Zwolle

04 Januari 2019
In deel 2 van Standpunt is er een hoofdstuk over seksualiteit. Met het oog daarop het volgende. Onder de titel ‘Liefde lijf en kerk – een mislukte drie-eenheid’ organiseert Dominicanenklooster Zwolle een inspiratiedag over intimiteit op 14 februari 2019. Voor meer informatie lee...
Lees meer...

Meerderheid Nederlanders rekent zich niet tot religieuze groepering

01 November 2018
Hoofdstuk twee gaat over de buitenkant van levensbeschouwing, over de uitingsvormen. Graag attenderen wij u op het volgende. “Voor het eerst rekent een meerderheid van de Nederlandse bevolking zich niet tot een religieuze groepering. In 2017 gaf minder dan de helft (49 procent) van de bevol...
Lees meer...

Exodus. Tentoonstelling illegale Palestinagangers 1945-1948

01 November 2018
In Standpunt gaat een hoofdstuk over het jodendom. Graag attenderen wij u op het volgende. “Vlak na de oorlog vertrokken honderden Nederlands-joodse jongeren naar Palestina. Zij hadden amper de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog overleefd, of ze besloten al weer met gevaar voor eige...
Lees meer...

Seksganzenbord

01 November 2018
In deel 2 van Standpunt is er een hoofdstuk over seksualiteit. Met het oog daarop het volgende. Marjolein Hottentot was 30 jaar docent verzorging/zorg en welzijn. Ze gaf op verschillende scholen seksuele voorlichting. Na al die jaren ontwikkelde ze het seksganzenbordspel. Het "Seks is m...
Lees meer...

Jongeren en sexting

01 November 2018
In deel 2 van Standpunt is er een hoofdstuk over seksualiteit. Met het oog daarop het volgende. De politie adviseert jongeren nu om helemaal te stoppen met sexting, het online uitwisselen van seksueel getinte foto’s en video’s. Want ook jongeren die onherkenbaar lijken op beeld, zijn ...
Lees meer...

Politieproject sexting

01 November 2018
En nog meer over sexting: Het politieteam Katwijk heeft ‘Shitzooi’ gemaakt in samenwerking met Halt en de Katwijkse welzijnsorganisatie Welzijnskwartier. Het gaat over sexting. De doelgroep: leerlingen van 12 tot en met 15 jaar oud. Voor meer informatie lees: hier
Lees meer...

Lesmateriaal Greenpeace

01 November 2018
In deel 2 van Standpunt is er een hoofdstuk over natuur, milieu en duurzaamheid. Met het oog daarop het volgende. Bij Greenpeace is lesmateriaal te verkrijgen over de vleesindustrie, maar ook over andere onderwerpen. Meer informatie en bestellen kunt u hier
Lees meer...

Website HVO weer online

01 November 2018
Onder het motto ‘Met hoofd, hart en handen’ zijn de activiteiten van Stichting HVO zowel gericht op de school als op alle vragen van opvoeders en instanties waar een praktisch of theoretisch antwoord verlangd wordt (onder andere in de vorm van begeleiding, cursus, training of&n...
Lees meer...

Missionair of radicaal? Het begin van het christendom in Nederland

01 November 2018
In Standpunt gaat een hoofdstuk over het christendom. Graag attenderen wij u op het volgende. “Voor de derde keer organiseert Luce op initiatief van prof. dr. Peter-Ben Smit (VU) en dr. Anton ten Klooster (Tilburg School of Catholic Theology) een avond met een verrassende blik op&...
Lees meer...

Thema ‘armoede’ op Identiteitsdag Katholiek Onderwijs

01 November 2018
Op woensdag 7 november is er de Identiteitsdag katholiek onderwijs. Dit jaar is het thema ‘Armoede in de school’: zien wat vaak onzichtbaar is. Voor meer informatie surf naar: hier
Lees meer...

Rouw in de lessen levensbeschouwing

29 Augustus 2018
In Standpunt is er een hoofdstuk over het thema ‘dood’. Met het oog daarop het volgende bericht uit de VDLG-nieuwsbrief: Zie onderstaand bericht van Margot van Rijn: “Mijn naam is Margot van Rijn. In mijn praktijk voor rouw- en verliesbegeleiding ontmoet ik kinderen, jongeren...
Lees meer...

Bikinironde verdwijnt bij Miss America-verkiezing

29 Augustus 2018
In Standpunt staan hoofdstukken over relaties en over uiterlijk en schoonheid. Met het oog daarop attenderen wij u graag op het bericht dat de bikinironde bij de Miss America-ronde verdwijnt. Voortaan lopen er niet alleen superslanke vrouwen over het podium bij de Miss America-verkiezing, maar doen ...
Lees meer...

Moslims steeds religieuzer in Nederland

29 Augustus 2018
In Standpunt is er een hoofdstuk over de islam. Bij zowel Turkse als Marokkaanse moslims neemt de religiositeit toe. Voor veel moslims, ook jongeren, is het geloof een belangrijk deel van hun leven. In de afgelopen 10 jaar is het bidden toegenomen. Van de Marokkaans moslims bidt 78% vijf maal per...
Lees meer...

Gastles Bont voor Dieren

29 Augustus 2018
In deel 2 van Standpunt is er een hoofdstuk over natuur, milieu en duurzaamheid. U kunt een gastles aanvragen van Bont voor Dieren. “Wanneer je een gastles aanvraagt komt er een vrijwilliger van Bont voor Dieren langs op school om een leuke en interactieve les over bont te geven. De ...
Lees meer...

Vijf bedrijven genomineerd voor Liegebeest van het jaar

29 Augustus 2018
In deel 2 van Standpunt is er een hoofdstuk over natuur, milieu en duurzaamheid. Met het oog daarop het volgende: “Jumbo, Campina, de Rabobank en ECOstyle zijn genomineerd als Liegebeest van het jaar. Ook Albert Heijn, die de titel vorig jaar kreeg, maakt opnieuw kans bij deze internetverki...
Lees meer...

https://www.nu.nl/eten-en-drinken/5411282/vijf-bedrijven-genomineerd-liegebeest-van-jaar.html

29 Augustus 2018
In deel van Standpunt is er een hoofdstuk over natuur, milieu en duurzaamheid. U vindt lesmateriaal van Greenpeace: hier.
Lees meer...

Hoofddoek personeel toegestaan in alle Europese winkels Douglas

29 Augustus 2018
In Standpunt staat een hoofdstuk over uiterlijk en schoonheid. Met het oog daarop attenderen wij u graag op het artikel over Douglas en de hoofddoek. Parfumerieketen Douglas gaat een Europese, concernbrede kledingrichtlijn opstellen om te voorkomen dat er ooit nog incidenten zijn met moslima's d...
Lees meer...

Narthex over toekomst

29 Augustus 2018
Het tweede nummer van het tijdschrift Narthex in 2018 gaat over het thema ‘toekomst’. Met onder andere artikelen over de pedagogische opdracht van de school, idealen, etc. Bestelgegevens: Narthex, jg. 87, nr. 2, Joke Gobert, tel. 0348-744101, e-mail: narthex@verus.nl
Lees meer...

Docentenhandleiding deel 3 van Standpunt voor HAVO/VWO

08 Mei 2018
Recent verscheen de docentenhandleiding bij deel 3 van Standpunt voor HAVO/VWO. U kunt deze uitgave bestellen. Surf naar: Docentenhandleiding deel 3 Standpunt HAVO VWO
Lees meer...

Plastic, plastic en nog eens plastic

08 Mei 2018
In deel 2 staat een hoofdstuk over natuur en milieu. In de hoek van je klaslokaal staat vast een prullenbak. Misschien nog een papierbak ernaast. Kijk je wel eens met je leerlingen in die afvalbak? Ligt er rotzooi in of juist waardevolle grondstoffen? Waar is het van gemaakt en hoe voorkomen we d...
Lees meer...

Minisymposium katholieke architectuur

08 Mei 2018
In Standpunt is er ruime aandacht voor het christendom. Op 29 mei vindt een plaats over katholieke architectuur in de twintigste eeuw. Voor meer informatie: surf naar hier.
Lees meer...

Stichting School & Veiligheid

08 Mei 2018
Stichting School & Veiligheid ondersteunt scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doet ze door het geven van actuele informatie en deskundig advies via de website, trainingen, conferenties en de helpdesk. Sociale veiligheid gaat over het bevorderen van sociaal gedrag door ...
Lees meer...

Kiloknallers van Albert Heijn en EMTÉ

08 Mei 2018
Wakker Dier start dit jaar weer met tv-commercials tegen het kiloknallen van Albert Heijn en EMTÉ. Doel is een beter leven voor de dieren in de vee-industrie. Voor meer informatie: surf naar hier.
Lees meer...

Mens zijn in de 21e eeuw

08 Mei 2018
In Standpunt is er aandacht voor de vraag naar de mens, bijvoorbeeld wie ben ik? Graag attenderen wij u op de volgende cursus. Media, markt en technologie veranderen je leven, je relaties met anderen en de natuur. Hoe blijf je je eigen, bewuste keuzes maken? In de cursus ‘Mens zijn in de 21...
Lees meer...

Vrijdenken en humanisme in Nederland

08 Mei 2018
In Standpunt is er een hoofdstuk over het humanisme. Graag attenderen wij u op de voordracht van Bert Gasenbeek over ‘Vrijdenken en humanisme in Nederland; veertig plekken van herinnering’. In een aantrekkelijke powerpoint, loopt Bert Gasenbeek, schrijver van het boek ‘Vrijdenken e...
Lees meer...

Levensbeschouwelijk onderwijs voor iedereen?

08 Mei 2018
Op vrijdag 8 juni houdt het tijdschrift Religie en samenleving het publiekssymposium ‘Onverdeeld verdeeld naar de godsdienstles? Levensbeschouwelijk onderwijs in de spanning tussen kerk en staat’. De organisatoren vragen zich af of het nog verstandig is dat de verantwoordelijkheid voor h...
Lees meer...

Gastsprekers

08 Mei 2018
Gastsprekers van het Landelijk Steunpunt WOII-Heden vertellen elk hun persoonlijk verhaal over de Tweede Wereldoorlog of recente conflicten en vredemissies. Ze nemen de leerlingen mee naar het verleden en uiteindelijk terug naar het hier en nu om deze verhalen een plek te kunnen geven. Lee...
Lees meer...

Narthex over onderzoek naar het vak levensbeschouwing

08 Mei 2018
Het eerste nummer van het tijdschrift Narthex in 2018 gaat over onderzoek naar het vak levensbeschouwing. Bestelgegevens: Narthex, jg. 87, nr. 1, Joke Gobert, tel. 0348-744101, e-mail: narthex@verus.nl
Lees meer...

Deel 3 Standpunt HAVO/VWO verschenen

28 Februari 2018
Recent verscheen het vernieuwde deel 3 van Standpunt voor HAVO/VWO. Het betreft een Leerwerkboek waarin kennis en verwerking tot een geheel zijn geïntegreerd. Het nieuwe deel 3 bevat zes hoofdstukken: Hoofdstuk 1. Dood Hoofdstuk 2. Waarden en normen Hoofdstuk 3. Humanisme Hoofdst...
Lees meer...

Docentenhandleiding deel 2 van Standpunt voor HAVO/VWO

28 Februari 2018
In maart zal de docentenhandleiding verschijnen bij deel 3 van Standpunt voor HAVO/VWO. U kunt deze uitgave al bestellen. Surf naar: Docentenhandleiding deel 3 Standpunt HAVO VWO
Lees meer...

VDLG studiedag op 8 maart

28 Februari 2018
De VDLG studiedag 2018 vindt plaats op van 8 maart 2018 in Utrecht. Sprekers zijn Janneke Stegeman, Yumi Maes, Esmaa Alariachi en anderen. Voor meer informatie en inschrijven surf naar: Studiedag VDLG
Lees meer...

Damon Educatie aanwezig op studiedag VDLG

28 Februari 2018
Damon Educatie BV, de uitgever van onder andere Standpunt en Zin in Zin, zal aanwezig zijn op de leermiddelenbeurs van de studiedag van de VDLG op 8 maart aanstaande. U kunt daarin onder andere de vernieuwde Standpunt voor HAVO/VWO deel 3 inzien.
Lees meer...

Wielrennen en zingeving

28 Februari 2018
In deel 3 is er een hoofdstuk over sport. Met het oog daarop attenderen wij u graag op een artikel dat Standpunt-auteur Jan de Leeuw schreef naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Koers is Religie’ in het Vlaamse Roeselare. Jan schrijft onder andere: “De tentoonstelling Koers is R...
Lees meer...

Dierethiek

28 Februari 2018
In het hoofdstuk over natuur en milieu is er ook aandacht voor dierenwelzijn. Filosofie & Praktijk bracht een themanummer uit over dierethiek c.q. -filosofie. Onder andere over Human Enhancement. Gegevens: Filosofie & Praktijk, jrg. 38, nr. 4, december 2017. Uitg. Garant. Tel. 055-5220625...
Lees meer...

Lesmateriaal Greenpeace

28 Februari 2018
In Standpunt deel 2 is er aandacht voor natuur en milieu. Hier vindt u lesmateriaal van Greenpeace.
Lees meer...

Introductiecursus Humanisme

28 Februari 2018
Het Humanisme is een levensbeschouwing die zich altijd bezig heeft gehouden met beschouwende vragen over mens, wereld en leven. Levensvragen als “Hoe maak ik eigen keuzes?” en “Wat is voor mij een zinvol leven?” werden al meer dan 2000 jaar geleden gesteld en beantwoord door ...
Lees meer...

Vernieuwing deel 3 Standpunt HAVO/VWO

09 Januari 2018
Binnenkort verschijnt het vernieuwde deel 3 van Standpunt voor HAVO/VWO. Het is een geïntegreerde methode: leer- en werkboek zijn in één boek tot een geheel gemaakt. Het nieuwe deel 3 bevat zes hoofdstukken: Hoofdstuk 1. Dood Hoofdstuk 2. Waarden en normen Hoofdstuk 3. Human...
Lees meer...

Narthex over veranderingen in religie en religiedidactiek

09 Januari 2018
Het laatste nummer van het tijdschrift Narthex in 2017 gaat over veranderingen in religie en religiedidactiek. Er zijn bijdragen van Bert Roebben, Henk Teleman, Arwin van Wilgenburg, Jochem Quartel, Marco Otten, Tuur de Beer en anderen. Bestelgegevens: Narthex, jg. 17, nr. 4, Anneke Uyterlinde, t...
Lees meer...

De wens om te sterven

09 Januari 2018
Standpunt bevat een hoofdstuk over de dood. Het tijdschrift Filosofie & Praktijk van sept. 2017 had als thema: filosofische gedachten over de wens te sterven. Met onder andere een artikel over Kant en zelfmoord. Gegevens: jrg. 38, nr. 3, september 2017. Uitg. Garant, Tel. 055-5220625.
Lees meer...

Lesmateriaal Greenpeace

09 Januari 2018
Met het oog op het hoofdstuk over natuur en milieu is er aanvullend lesmateriaal van Greenpeace over duurzaamheid, klimaat, etc. Surf naar: hier
Lees meer...

Video plofkip

09 Januari 2018
In het hoofdstuk over natuur en milieu is er ook aandacht voor dierenwelzijn. Wakker Dier had een actie om video’s te ontwikkelen om de plofkip uit de supermarkt te krijgen. Dit filmpje was de winnaar.
Lees meer...

Islamitische pedagogie

09 Januari 2018
Met het oog op het werken in een multiculturele, diverse omgeving is het volgende boek interessant: ‘Maakt religie een verschil? Islamitische pedagogie beter begrijpen’, van Door Naïma Lafrarchi. Zij is onderwijskundige, juriste en Bijzondere Leermeester islamitische godsdienst. Bij...
Lees meer...

Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport

09 Januari 2018
In Standpunt staan hoofdstukken over seksualiteit en over sport. Met het oog daarop is de volgende informatie relevant. Het betreft een artikel over seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport. Dit artikel geeft aan de hand van fabels en feiten antwoorden op de belangrijkste vragen. Wat is het p...
Lees meer...

Schooltv

09 Januari 2018
Op de website van Schooltv is heel veel ondersteunend audiovisueel materiaal beschikbaar voor het onderwijs, ook het levensbeschouwelijk onderwijs. Surf naar: hier.
Lees meer...

Kerncurriculum Levensbeschouwing-Godsdienst

09 Januari 2018
Het bestuur van de VDLG wil samen met de VDLG-leden tot een gedeelde basis of kerncurriculum voor ons vak komen. In het kalenderjaar 2018 start men daarom het landelijke project ‘kerncurriculum.gl’ naar analogie met het landelijke project curriculum.nu (het vervolg op Onderwijs2032), dat...
Lees meer...

Symposium ‘GOED LEVEN, GOED DOEN’

09 Januari 2018
Het symposium ‘GOED LEVEN, GOED DOEN’ wordt georganiseerd door Luce en Franciscaans Studiecentrum (Tilburg School of Theology). In zijn nieuwe boek ‘Spirituele Ethiek: Franciscaanse Perspectieven’ (uitgeverij Damon), een experimentele maar praktische handleiding, gaat Krijn P...
Lees meer...

Verhalen en levensbeschouwing

31 Oktober 2017
Het derde nummer van het tijdschrift Narthex van dit jaar gaat over het belang en de didactiek van narratief leren. Er zijn bijdragen van Arwin van Wilgenburg, Jos de Pater, Jochem Quartel, Annet de Groot-Van Beem, Bas van den Berg, Cocky Fortuin-Van der Spek en anderen. Bestelgegevens: Narthex, ...
Lees meer...

Lespakket Amnesty

31 Oktober 2017
In het hoofdstuk over humanisme is er aandacht voor mensenrechten, ook kinderrechten. Amnesty heeft een lespakket over waarom kinderen vluchten. Surf naar: Lespakket Amnesty
Lees meer...

Genderneutrale kinderkleding HEMA

31 Oktober 2017
Met het oog op het hoofdstuk over relaties en eventueel ook ‘Wie ben ik?’ is het volgende bericht relevant. “Hema verwijdert vanaf eind dit jaar alle geslachtsaanduidingen van kinderkleding. Het warenhuis is de eerste Nederlandse winkelketen die een dergelijke stap neemt.”...
Lees meer...

Online seksuele intimidatie

31 Oktober 2017
In deel 2 van Standpunt is er aandacht voor seksualiteit en in deel 3 voor relaties. In toenemende mate worden we geconfronteerd met verruwing en intimidatie in de digitale wereld. Een van de uitwassen waarover we tegenwoordig bijna dagelijks lezen, is online seksuele intimidatie. Recent kregen v...
Lees meer...

Protest tegen bont

31 Oktober 2017
Bij het hoofdstuk over natuur en milieu is dierenwelzijn een thema. In september werd er geprotesteerd tegen bont bij een modeshow van Burberry. Surf naar: hier
Lees meer...

Leraren maken het verschil

31 Oktober 2017
Op 22 november vindt de conferentie plaats: ‘Leraren maken het verschil! Van werkdruk naar werkplezier.’ Het betreft een professionaliseringsevent: hoe de leerlingprestaties te verbeteren op lange termijn, door effectief om te leren gaan met de werkdrukverhogende oorzaken op korte termij...
Lees meer...

Bildung

31 Oktober 2017
Van Twaalf tot Achttien is een vakblad voor het voortgezet onderwijs. Een blad met vakinformatie, aangevuld met opiniërende artikelen. Deze maand is er een themanummer over Bildung. Surf naar: hier
Lees meer...

Werkweek in de brievenbus

31 Oktober 2017
Werkweek is een gratis inspiratiemagazine en hulpmiddel bij het bedenken en organiseren van buitenschoolse activiteiten. Denk aan schoolkampen, cultuur- & stedentrips, studie- & taalreizen, educatieve projecten, themaparken, groepsaccommodaties en outdoor activiteiten. De editie van ...
Lees meer...

500 jaar Luther

31 Oktober 2017
Op 31 oktober 2017 is het precies 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de kerkdeur in Wittenberg bevestigde, waarmee hij de grootste revolutie in de Europese kerkgeschiedenis ontketende. Naar aanleiding hiervan is in het Museum Catharijneconvent een tentoonstelling over Maarte...
Lees meer...

10 tips om les te geven op diverse niveaus in de klas

31 Oktober 2017
Op de volgende website tien tips om les te geven op diverse niveaus in de klas. Surf naar hier
Lees meer...

Studiedag VDLG

31 Oktober 2017
Op donderdag 8 maart 2018 organiseert de VDLG weer een leuke en interessante studiedag. De studiedag is een uitstekende besteding van uw professionaliseringsbudget èn goed voor minimaal 4 RU (registeruren) in registerleraar.nl. Hoewel voorbereidingen zijn opgestart is het bestuur op z...
Lees meer...

Voetbal als religie: tentoonstelling fan engagement

30 Augustus 2017
Dit jaar is er in Luik een tentoonstelling over voetbal en religie. Het betreft een expositie die laat zien wat voetbal betekent in het leven van fans met veel engagement. Voor sommige fans heeft de club een centrale plaats in het zingevingssysteem. Dit werd verwoord door Dirk Kuyt, direct na afloop...
Lees meer...

Een veilige school…. ook voor lhbt-leerlingen en -leerkrachten

30 Augustus 2017
In deel 2 van Standpunt is er aandacht voor seksualiteit en in deel 3 voor relaties. Werk maken van het thema seksuele diversiteit is essentieel voor de veiligheid van alle leerlingen en leerkrachten. Ook is het een verplichting die sinds 2012 is vastgelegd in de kerndoelen van het VO. Stichting ...
Lees meer...

Keurmerken dierenwelzijn

30 Augustus 2017
Bij het hoofdstuk over natuur en milieu is dierenwelzijn een thema. Er liggen steeds meer producten in de winkel met een dierenwelzijnskeurmerk. Een goede ontwikkeling voor de dieren. Maar al die verschillende keurmerken maken het winkelen niet altijd overzichtelijker... Hoe kom je er nou achter hoe...
Lees meer...

Nederlandse jongeren doen minder aan seks

30 Augustus 2017
In Standpunt is in deel 2 aandacht voor seksualiteit. Met het oog daarop is het volgende interessant. Nederlandse jongeren beginnen later aan seks. De leeftijd waarop de helft van de tieners ervaring heeft met geslachtsgemeenschap is in vijf jaar gestegen van 17,1 naar 18,6 jaar, blijkt uit het o...
Lees meer...

Digitaal magazine Proefdiervrij

30 Augustus 2017
In deel twee van Standpunt is er aandacht voor dierproeven in het hoofdstuk over natuur en milieu. Vier keer per jaar brengt Proefdiervrij een digitaal magazine uit. Dit blad geeft informatie over proefdieren en dierproeven en de belangrijkste ontwikkelingen bij de vervanging van proefdieren. Het la...
Lees meer...

Themanummer school en diversiteit

30 Augustus 2017
In deel 2 is er aandacht voor seksualiteit en in deel 3 voor relaties. Het magazine ‘Van 12 tot 18’ heeft een themanummer uitgebracht over ‘School en seksuele diversiteit’ (nummer 6, 2017). U kunt het hier bestellen. 
Lees meer...

Dierenwelzijnsorganisaties protesteren tegen doden kippen

30 Augustus 2017
In deel twee van Standpunt is er aandacht voor dierenwelzijn het hoofdstuk over natuur en milieu. In de zomer was er de affaire met de met fipronil besmette kippen. In augustus protesteerden zes dierenwelzijnsorganisaties tegen het doden van 60.000 kippen. Voor meer informatie surf naar hier
Lees meer...

Identiteitsontwikkeling

30 Augustus 2017
Het tweede nummer van dit jaar van het tijdschrift Narthex gaat over (levensbeschouwelijke) identiteitsontwikkeling. Er zijn bijdragen van: Gert Biesta, en anderen. Bestelgegevens: Narthex, jg. 17, nr. 1, Anneke Uyterlinde, tel. 0348-744477, e-mail: narthex@verus.nl
Lees meer...

Cursus 25 eeuwen Theologie

30 Augustus 2017
In het najaar is er een cursus ‘25 eeuwen Theologie’. Het is een reeks van vijf  bijeenkomsten rond het nieuwe handboek ‘25 Eeuwen Theologie’ onder redactie van prof. dr. Laurens ten Kate en prof. dr. Marcel Poorthuis (Boom, Amsterdam). Aan de cursus werken onder andere ...
Lees meer...

Vakdocent Humanistisch vormingsonderwijs

30 Augustus 2017
Wil je met leerlingen in het voortgezet onderwijs aan de slag over levensvragen en hoe je je leven zin en vorm geeft? Over de opleiding tot docent HVO en Levensbeschouwing in het voortgezet onderwijs lees je meer op: Master HVO en Levensbeschouwing
Lees meer...

Docentenboek Standpunt voor HAVO/VWO deel 2 verschenen

03 Mei 2017
Recent verscheen de docentenhandleiding bij het vernieuwde deel 2 van Standpunt voor HAVO/VWO. De titel van de uitgave is: Standpunt voor Havo/VWO, deel 2, Docentenboek, Jan de Leeuw, uitg. Damon Educatief, Budel, 2017, ISBN 9789460361166. De inhoud van deze handleiding is als volgt: Deel 1 Burg...
Lees meer...

Website vernieuwd deel 2 Standpunt HAVO/VWO

03 Mei 2017
De website bij het vernieuwde deel 2 van Standpunt voor HAVO/VWO kwam recent gereed. Dat geldt voor het docentendeel, maar ook voor het leerlingendeel: de aanvullende stoffen, oefentoetsen, werkvormen en de begrippenlijst. 
Lees meer...

Aanvalsplan seksueel wangedrag

03 Mei 2017
In Standpunt is er aandacht voor seksualiteit. In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen was er een ‘Aanvalsplan seksueel wangedrag’. Zes politieke partijen willen dat er een aanvalsplan komt tegen seksueel ongewenst gedrag. GroenLinks, D66, PvdA, PvdD, SP en 50PLUS ondertekenden da...
Lees meer...

Simulatiespel energie[r]evolutie

03 Mei 2017
In deel twee van Standpunt is er aandacht voor natuur, milieu en duurzaamheid. Greenpeace ontwikkelde een spel om de energie[r]evolutie na te spelen. Laat de leerlingen naar het klimaatprobleem kijken door de ogen van de overheid, consument, energiemaatschappij of milieuorganisatie. Welke keuzes mak...
Lees meer...

Crowfunding proefdiervrij Alzheimer-onderzoek

03 Mei 2017
Bij het hoofdstuk over natuur en milieu is er aandacht voor de discussie over het gebruik van proefdieren. De ziekte van Alzheimer is een ziekte die de hersenen aantast en ervoor zorgt dat mensen zichzelf kwijtraken. Onderzoekers zijn druk bezig een medicijn te ontwikkelen dat deze ziekte een hal...
Lees meer...

Kinderrechten en de school

03 Mei 2017
In Standpunt is er aandacht voor kinderrechten (onder andere in het hoofdstuk over humanisme). De Save Schools Declaration is een verklaring waarin landen hun intentie uitspreken om scholen niet te gebruiken voor militaire doeleinden, scholen niet aan te vallen en er alles aan te doen om educatie...
Lees meer...

Bijbelverhalen

03 Mei 2017
Bijbelverhalen vormen de basis van onze cultuur. Toch wordt de bijbel steeds minder gelezen. Volgens de Britse theoloog Maggi Dawn is dit een gemis. Als we de teksten van de bijbel niet meer kennen gaat een deel van de rijkdom van kunst en literatuur verloren. Maggi Dawn pleit dan ook voor eerherste...
Lees meer...

Dierenwelzijn

03 Mei 2017
In Standpunt is er in het hoofdstuk over natuur en milieu ook aandacht voor dierenwelzijn. Volgens Wakkerdier zouden na de supermarkten ook de fastfoodketens moeten stoppen met ‘plofkippen’. In 2017 trekken ze weer volop aan de bel. Dit keer bij de fastfoodrestaurants. Voor mee inform...
Lees meer...

Sectordag voor docenten GVO en HVO

03 Mei 2017
Op vrijdag 19 mei 2017 vindt de sectordag voor docenten GVO en HVO plaats in Leerhotel Het Klooster te Amersfoort, georganiseerd door het Dienstencentrum GVO en HVO. Zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer hebben toegestemd in een structurele bekostiging voor docenten GVO en HVO (humanistisch en g...
Lees meer...

Vrouw en theologie

03 Mei 2017
In het hoofdstuk over relaties is er ook aandacht voor de christelijke visie op de man-vrouw verhouding. Met het oog daarop het volgende. Op 9 mei is er in Utrecht een lezing van Else-Marie van den Eerenbeemt. De schrijfster van ‘Alle dochters’ en ‘Door het oog van de familie&rs...
Lees meer...

Deel 2 Standpunt HAVO/VWO verschenen

27 Februari 2017
Recent verscheen het vernieuwde deel 2 van Standpunt voor HAVO/VWO. Het betreft een Leerwerkboek waarin kennis en verwerking tot een geheel zijn geïntegreerd. Het nieuwe deel 2 bevat zes hoofdstukken: H. 1 Natuur en milieu H. 2 Levensbeschouwing en communicatie H. 3 Schoonheid en uiterlij...
Lees meer...

Docentenhandleiding deel 2 van Standpunt voor HAVO/VWO

27 Februari 2017
In maart zal ook de docentenhandleiding verschijnen bij deel 2 van Standpunt voor HAVO/VWO. U kunt deze uitgave al bestellen. Surf naar: docentenboek Standpunt HAVO/VWO deel 2
Lees meer...

Damon Educatie

27 Februari 2017
Zoals eerder aangegeven worden vanaf het begin van dit jaar de methodes Standpunt en Zin in Zin uitgegeven door Damon Educatie BV. Deze uitgeverij is de voortzetting van de educatieve poot van Uitgeverij Damon BV. Contact met Damon Educatie: info@damon-educatie.nl of 0495 - 499 319.  www.damon...
Lees meer...

Damon Educatie aanwezig op studiedag VDLG

27 Februari 2017
Damon Educatie BV, de uitgever van Standpunt en Zin in Zin, zal aanwezig zijn op de leermiddelenbeurs van de studiedag van de VDLG op 9 maart aanstaande. U kunt daarin onder andere de vernieuwde Standpunt voor HAVO/VWO deel 2 inzien. 
Lees meer...

Online spot plofkippen en McDonalds van Wakker Dier

27 Februari 2017
In deel twee van Standpunt is er aandacht voor natuur, milieu en duurzaamheid. Daarbij is er ook aandacht voor dierenwelzijn en duurzaam voedsel. Recent ging een nieuwe tv-spot van stichting Wakker Dier online over plofkippen en McDonald's. Surf naar hier.
Lees meer...

Maarten Luther

27 Februari 2017
Maarten Luther is een belangrijke figuur binnen het christendom. Hij is een van de grondleggers van de protestants-christelijke traditie. In het kader van 500 jaar Reformatie verschijnen bij Uitgeverij DAMON drie unieke Latijn-Nederlandse uitgaven met teksten van en over Maarten Luther. In de dri...
Lees meer...

Sport, kunst en fascisme

27 Februari 2017
In deel 3 van Standpunt is er aandacht voor sport. In de Duitse stad Bochum loopt op dit moment een tentoonstelling met als titel: 'Artige Kunst' (gewillige, gehoorzame kunst). Het is kunst die paste bij de cultuurpolitiek van het nationaalsocialisme van Adolf Hitler. Ook sport en lichame...
Lees meer...

Schoonheidsoperaties

27 Februari 2017
Standpunt bevat een apart hoofdstuk over uiterlijk en schoonheid. Ook is daar aandacht voor cosmetische chirurgie. Veel informatie over klinieken en ontwikkelingen in deze wereld vindt u op deze website.
Lees meer...

Nascholingsdag ‘Samen aan de slag met duurzaamheid’

27 Februari 2017
In deel twee van Standpunt is er aandacht voor natuur, milieu en duurzaamheid Op 31 maart is er de nascholingsdag ‘Samen aan de slag met duurzaamheid’, georganiseerd door Greenpeace. Op deze dag leert u hoe u in de klas én met de hele school aan de slag gaat met duurzaamheid. D...
Lees meer...

Islam en filosofie

27 Februari 2017
In Standpunt is er een hoofdstuk over de islam. Op 13 maart april vindt in Nijmegen een lezing plaats over islam en filosofie door filosoof Souleymane Bachir Diagne. Tijd: 19:30 tot 21:30. Locatie: Collegezalencomplex, Radboud Universiteit. Organisator(s): Radboud Reflects. Voor mee informatie surf ...
Lees meer...

Symposium mensenrechteneducatie

27 Februari 2017
Op 11 maart 2017 vindt het symposium Mensenrechten-educatie plaats in Haarlem. Het symposium wordt georganiseerd door Soroptimistclub Haarlem e.o. Aanleiding is de benoeming van dr. Felisa L. Tibbitts tot bijzonder hoogleraar Mensenrechteneducatie aan de Universiteit van Utrecht per 1...
Lees meer...

Filosoferen met kinderen

27 Februari 2017
Op woensdag 15 maart 2017 start de cursus Filosoferen met kinderen – ScherpZinnig! in Utrecht. In deze cursus staan het methodisch leren begeleiden van een filosofisch gesprek en de verwondering centraal. “We zoeken al eeuwen naar antwoorden op levensvragen. Vragen als &ls...
Lees meer...

Studiemiddag: Verrassende parabels

27 Februari 2017
In Standpunt is er aandacht voor de ‘tweede taal’: beeldende taal. Met het oog daarop is het volgende relevant. “Parabels behoren tot de bekendste verhalen uit het Nieuwe Testament. In de parabel, of gelijkenissen, verpakt Jezus een boodschap, verrassend en nieuw voor de oorspro...
Lees meer...

Vernieuwing deel 2 Standpunt HAVO/VWO

04 Januari 2017
Binnenkort verschijnt het vernieuwde deel 2 van Standpunt voor HAVO/VWO. Het is een geïntegreerde methode: leer- en werkboek zijn in één boek tot een geheel gemaakt. Het nieuwe deel 2 bevat zes hoofdstukken: H. 1 Natuur en milieu H. 2 Levensbeschouwing en communicatie H. 3 S...
Lees meer...

Damon Educatie

04 Januari 2017
Vanaf 1 januari wordt de methode Standpunt uitgegeven door Damon Educatie BV. Deze uitgeverij brengt educatieve methodes uit voor de vakken levensbeschouwing, filosofie/ethiek, godsdienst, burgerschap en culturele vorming. Damon Educatief BV is de voortzetting van de educatieve poot van Uitgeverij D...
Lees meer...

Educatieve catalogus Damon Educatie

04 Januari 2017
Informatie over alle delen van de methode Standpunt (voor HAVO-VWO maar ook voor VMBO) vindt u in de educatieve catalogus van Damon Educatie: Educatieve catalogus Damon Educatie.
Lees meer...

De revival van Paulus

04 Januari 2017
In Standpunt is er aandacht voor de christelijke levensbeschouwing. Met het oog daarop attenderen wij u graag op een lezing over de hedendaagse belangstelling vanuit de filosofie voor het gedachtegoed van Paulus. Surf naar: hedendaagse filosofie en Paulus.
Lees meer...

Narthex over feedback en toetsen bij LEVO

04 Januari 2017
Het recent verschenen nummer van Narthex geeft bijzondere aandacht aan feedback en formatief toetsen bij het vak Levensbeschouwing. Columns zijn er van René Kenyber, Bart Hoogendijk en Gerrit Elings. De hoofd- en eindredactie van deze uitgave ligt bij Taco Visser en Anneke Uyterlinde. Het ...
Lees meer...

Mythen moet je niet geloven

04 Januari 2017
In Standpunt is er in enkele hoofdstukken aandacht voor mythen en ook een mythologisch wereldbeeld. Recent verscheen bij uitgeverij Damon het boek: ‘Mythen moet je niet geloven! Mytheverklaringen uit de Oudheid.’ De uitgave is vertaald en toegelicht door Hugo Koning. Voor meer informa...
Lees meer...

Congres Orthodox versus fundamentalisme

04 Januari 2017
Hoe ga je als docent levensbeschouwing om met de verschillende, en soms felle, meningen in je klas? En hoe kun je hen als schoolleider en (gemeentelijk) bestuurder ondersteuning bieden? Op 17 en 18 januari 2017 vindt in Utrecht het congres plaats: ‘Orthodox versus fundamentalisme; wat is je...
Lees meer...

Nederlands Uitvaart Museum

04 Januari 2017
In de methode Standpunt is er een hoofdstuk over dood. Met het oog daarop wijzen wij u graag op het Nederlands Uitvaart museum: ‘Museum Tot Zover’. In dit museum staat het nationaal funerair erfgoed en de moderne uitvaart in het multiculturele Nederland van nu centraal. De collectie omva...
Lees meer...

Seksuele vorming

04 Januari 2017
In Standpunt wordt aandacht besteed aan seksualiteit en levensbeschouwing. De website www.seksuelevorming.nl biedt de docent informatie over seksuele vorming in het voortgezet onderwijs. Surf naar de website Seksuele vorming VO.
Lees meer...

Lesmateriaal Greenpeace

04 Januari 2017
In deel twee van Standpunt is er aandacht voor natuur, milieu en duurzaamheid. Daarbij komt ook klimaatverandering aan de orde. Met het oog daarop is het volgende lesmateriaal van Greenpeace interessant. 
Lees meer...

De H-factor

04 Januari 2017
In Standpunt is er een hoofdstuk over het humanisme.  Met het oog daarop attenderen wij u graag op een nieuwe uitgave: ‘De H-factor. Inspiratiefiguren voor het humanisme’. Het boek bevat veertig lessen met informatie over verschillende personen – onder andere filo...
Lees meer...

Damon Educatie

27 Oktober 2016
Vanaf 1 januari 2017 neemt Damon Educatie het schoolboekenfonds over van Uitgeverij Damon. Dit betekent dat alle boeken voor het voortgezet onderwijs beheerd worden door Damon Educatie, door Jos en Marleen van de Laar. Met hen kan dus nog steeds / altijd contact worden opgenomen. N...
Lees meer...

Michelle Obama over relatie man en vrouw

24 Oktober 2016
In Standpunt is er aandacht voor relaties en seksualiteit (deel 2 en 3). Michelle Obama was volgens velen verantwoordelijk voor een historische toespraak over de relatie tussen man en vrouw, en seksualiteit. Surf naar: Michelle Obama over mannen, vrouwen en seksualiteit
Lees meer...

Dierproeven soms onbetrouwbaar?

24 Oktober 2016
In deel 2 van Standpunt is er aandacht voor natuur, milieu en duurzaamheid. Daarbij komt ook het onderwerp ‘dierproeven’ aan de orde. Met het oog daarop is het volgende interessant. In een blog op www.proefdiervrij.nl worden vragen gesteld bij de betrouwbaarheid van dierproeven voor het ...
Lees meer...

Mensenrechten in Europa

24 Oktober 2016
In Standpunt is er aandacht voor mensenrechten, onder andere in de hoofdstukken over humanisme. Met het op daarop attenderen wij u graag op een programma van Radboud Reflects over mensenrechten op woensdag 16 november in Nijmegen. Surf naar: Mensenrechten in Europa
Lees meer...

Grootste liegebeest van 2016

24 Oktober 2016
In deel 2 van Standpunt is er aandacht voor natuur, milieu en duurzaamheid. Wakker Dier organiseert de verkiezing ‘Grootste liegebeest van 2016’.  Surf naar: Grootste liegebeest 2016
Lees meer...

NOT 2017

24 Oktober 2016
Het is bijna zover: de NOT 2017 komt er aan. Van 24 tot en met 28 januari 2017 staat de Jaarbeurs in het teken van de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Ook komend jaar biedt de Nationale Onderwijst...
Lees meer...

SP: meer aandacht voor levensbeschouwing en filosofie in onderwijs

24 Oktober 2016
De SP wil dat er op scholen meer aandacht komt voor filosofie, religie en levensbeschouwing. Aldus het verkiezingsprogramma 2017 dat de partij recent presenteerde. “Leerlingen moeten leren om te gaan met andersdenkenden en zelf kritisch na te denken over hun eigen achtergrond.” Zie he...
Lees meer...

Vrijdenkers en humanisten door de eeuwen heen

24 Oktober 2016
In Standpunt is er aandacht voor het humanisme als levensbeschouwing. Op 25 november presenteert het Humanistisch Historisch Centrum (HHC) haar nieuwste publicatie over vrijdenkers en humanisten door de eeuwen heen. Aan de hand van 40 personen, plaatsen of organisaties schetsen diverse prominente au...
Lees meer...

Toolkit duurzame energie

24 Oktober 2016
In deel 2 van Standpunt is er aandacht voor natuur, milieu en duurzaamheid. Voor een overgang naar 100 procent duurzame energie zijn kritische en ondernemende burgers nodig. Met de nieuwe Toolkit energietransitie onderzoeken de leerlingen wat gemeenten en burgers (kunnen) doen om de opwarming van de...
Lees meer...

Klassieke Olympische Spelen

24 Augustus 2016
In deel 3 van Standpunt is er een hoofdstuk over sport, met ook aandacht voor de Olympische Spelen. Jan de Leeuw, auteur van Standpunt, schreef op de website van Sportgeschiedenis een drieluik over de Olympische Spelen in de Griekse oudheid. De eerste bijdrage ging over begin en einde van deze Sp...
Lees meer...

Docentenhandleiding bij Standpunt voor VMBO deel 3

24 Augustus 2016
Recent verscheen de docentenhandleiding bij Standpunt voor VMBO deel 3: ISBN 789460362064. In deze docentenhandleiding worden de volgende zaken behandeld: - informatie over de nieuwe Standpunt voor VMBO; - hoofdstukbeschrijvingen; - antwoorden bij de opdrachten; - toetsenbank (beveiligd)...
Lees meer...

Seksueel gedrag van jongeren

24 Augustus 2016
In deel 2 van Standpunt is er een hoofdstuk over seksualiteit. Op de website van Rutgers is een factsheet te vinden over seksueel gedrag van jongeren op internet. Surf naar: Seksueel gedrag van jongeren op internet
Lees meer...

Hoe gaan we om met de dood?

24 Augustus 2016
In deel twee is een hoofdstuk opgenomen over het thema ‘dood’. Recent besteedde het magazine Filosofie een item aan de vraag: hoe gaan we om met de dood? Het gaat om nummer 6, juni 2016, jaargang 24. Surf naar: magazine Filosofie
Lees meer...

Boeddhisme en de kunst van het loslaten

24 Augustus 2016
In Standpunt is er een hoofdstuk over God (deel 3) met ook verdiepingsstof over het boeddhisme. Met het op daarop attenderen wij u graag op het volgende. Recent besteedde het magazine Filosofie een item aan ‘de kunst van het loslaten’. Het gaat om nummer 5, mei 2016, jaargang 24. Surf...
Lees meer...

Groene Bijbel

24 Augustus 2016
In deel 2 van Standpunt is er aandacht voor natuur, milieu en duurzaamheid. Ook voor het christelijk standpunt. Met het oog daarop is het volgende interessant. Recent verscheen de ‘Groene Bijbel’. Deze uitgave wijst de gelovige op duurzaamheid en de bijbel. “Dit is een Bijbel me...
Lees meer...

Gratis materiaal Greenpeace

24 Augustus 2016
In deel 2 van Standpunt is er aandacht voor natuur, milieu en duurzaamheid. Docenten in het VO kunnen zich registreren op de website van Greenpeace zodat ze toegang krijgen tot het Greenpeace-materiaal: lessen, docentenhandleidingen en werkbladen. Surf naar: Greenpeace-materiaal
Lees meer...

Verbod jonge Miss-verkiezing in België

24 Augustus 2016
In Standpunt is er aandacht voor kinderrechten, onder andere in de hoofdstukken over humanisme. Met het op daarop attenderen wij u graag op het volgende. De eerste verkiezing van Miss Mini België ging niet door. De regering verbood het evenement omdat het volgens de inspectie neerkomt op ...
Lees meer...

Shop jij bontvrij?

24 Augustus 2016
In deel 2 van Standpunt is er aandacht voor natuur, milieu en duurzaamheid. Met het oog daarop attenderen wij u graag op het volgende. “Na overleg met dierenbeschermingsorganisatie Bont voor Dieren hebben de ondernemers van de Amsterdamse winkelstraat Hartenstraat besloten om al het bo...
Lees meer...

Nieuwsbrief HVO

24 Augustus 2016
In Standpunt is er aandacht voor het humanisme. Op de website van Centrum Humanistische Vorming kunt u zich inschrijven voor het ontvangen van de Nieuwbrief van het HVO. Surf naar: Nieuwbrief HVO
Lees meer...

Masterclass Leerling en loyaliteit

24 Augustus 2016
“Leerlingen op de middelbare school brengen meer mee dan een tas vol boeken en schriften. Voor docenten is het van belang om te weten dat kinderen ook de context van hun gezin meenemen: het vaak onzichtbare netwerk van intergenerationele relaties. Ieder kind heeft een eigen plaats in de dynami...
Lees meer...

Vernieuwing Standpunt voor VMBO compleet

03 Mei 2016
Met het verschijnen van deel 3 in maart jongstleden is de vernieuwing van Standpunt voor VMBO editie 2015-2016 compleet. De inhoud van deel 3 is als volgt: Hoofdstuk 1 Popmuziek Hoofdstuk 2 Relaties Hoofdstuk 3 Humanisme Hoofdstuk 4 Sport Hoofdstuk 5 Beroepsethiek Hoofdstuk 6 Beroepshouding...
Lees meer...

Docentenhandleiding bij Standpunt voor VMBO deel 3

03 Mei 2016
De docentenhandleiding bij Standpunt voor VMBO deel 3 zal verschijnen in juli 2016. Ook zal de content bij dit deel van Standpunt op de website vóór het nieuwe schooljaar online zijn. 
Lees meer...

Docentenboek Standpunt voor HAVO/VWO deel 1 verschenen

03 Mei 2016
Recent verscheen de docentenhandleiding bij het vernieuwde deel 1 van Standpunt voor HAVO/VWO. De titel van de uitgave is: Standpunt voor Havo/VWO, deel 1, Docentenboek, Jan de Leeuw, uitg. Damon, Budel, 2016, ISBN 9789460361159. De inhoud van deze handleiding is als volgt: Deel 1 Burgerschapsvo...
Lees meer...

Website Standpunt

03 Mei 2016
Ook de content bij de website van deel 1 Standpunt voor HAVO/VWO is sinds kort online. Dat geldt voor het docentendeel, maar ook voor het leerlingendeel: de aanvullende stoffen, oefentoetsen, werkvormen en de begrippenlijst. Surf naar: website deel 1 Standpunt voor HAVO/VWO
Lees meer...

Studiedag VDLG

03 Mei 2016
Op donderdag 10 maart 2016 organiseerde de VDLG haar jaarlijks congres. Het thema was: Imagine, over clash en community in de klas. Hoe religie en moderniteit kunnen botsen en hoe ze ook zouden kunnen samengaan. De organisatie van deze dag was in handen van Ger van der Heijden, Bart Hoogendijk, J...
Lees meer...

Kinderrechten

03 Mei 2016
In het hoofdstuk over humanisme is er aandacht voor kinderrechten. Met het oog daarop het volgende. “De Nederlandse kledingsector bindt de strijd aan met kinderarbeid, slechte werkomstandigheden en laag loon in landen als Bangladesh. De overheid sluit woensdag samen met branche, vakbonden e...
Lees meer...

Boeddhisme

03 Mei 2016
In deel 3 van Standpunt voor HAVO/VWO is er in het hoofdstuk over God aandacht voor het boeddhisme. Met het oog daarop attenderen wij u graag op een artikel dat Jan de Leeuw, auteur van Standpunt, schreef over ‘Sport mindfulness en boeddhisme’. Surf naar SportknowhowXL. 
Lees meer...

God in Nederland 1966-2015

03 Mei 2016
In Standpunt is er een hoofdstuk over God (deel 3). Met het op daarop attenderen wij u graag op het volgende Steeds minder mensen geloven in God. Vijfentwintig procent van de Nederlandse bevolking geeft aan atheïst te zijn, terwijl zeventien procent gelooft in het bestaan van God. Wat is de ...
Lees meer...

‘Dieren hebben recht op privacy'

03 Mei 2016
In deel 2 is er een hoofdstuk over natuur en milieu. Hebben dieren ook recht op privacy? Bioloog en schrijver Midas Dekkers vindt dat Vogelbescherming Nederland moet stoppen met het uitzenden van webcambeelden in vogelnesten. 'Naar je buurvrouw kijk je niet met de verrekijker, dus waarom zou ...
Lees meer...

Uiterlijk en schoonheid

03 Mei 2016
In Standpunt is een hoofdstuk opgenomen over uiterlijk een schoonheid. Aandacht is daar ook voor de vraag of schoonheidsoperaties bij jongeren verboden moeten worden. Met het oog daarop attenderen wij u graag op het volgende. Erasmus MC begint een opleiding voor cosmetische ingrepen. Andere zieke...
Lees meer...

Sextortion?

03 Mei 2016
In deel 2 van Standpunt is er een hoofdstuk over seksualiteit. Met het oog daarop is het volgende interessant. Sextortion is “afpersing met een seksueel getinte foto (of video). De afperser wil geld of meer pikante foto’s. Vaak zijn de foto’s gestolen via sociale media, e-mails,...
Lees meer...

Gedragscode paardensport

03 Mei 2016
In Standpunt is er ook een hoofdstuk over sport, met ook aandacht voor Fair Play. Graag attenderen wij u op het volgende bericht. Het gaat over een sportbond die en code ontwikkelt. De Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond (KNHS) ontwikkelt een gedragscode. Het faciliteren en helpen realise...
Lees meer...

Christendom

22 Februari 2016
In Standpunt komt de christelijke levensbeschouwing aan de orde. Op 16 maart is er een symposium in Utrecht over de denkbeelden en spiritualiteit van paus Franciscus naar aanleiding van de encycliek Laudato si. De eerste spreker drs. Stefan Waanders zal ingaan op het belang van het denken van Guardi...
Lees meer...

Standpunt voor HAVO/VWO deel 1 verschenen

22 Februari 2016
Recent verscheen het vernieuwde deel 1 van Standpunt voor HAVO/VWO-uitgave. Eén van de vernieuwingen is dat leer- en werkboek tot een geheel gemaakt zijn: een geïntegreerd Leerwerkboek. Het nieuwe deel 1 bevat zes hoofdstukken: H. 1 De levensbeschouwelijke kijk H. 2 Uitingen van...
Lees meer...

Ritueel slachten

22 Februari 2016
In het hoofdstuk over Natuur en Milieu in Standpunt deel 2 voor VMBO is er apart aandacht voor ritueel slachten. Met het oog daarop attenderen wij u graag op de aanscherping van de regels voor het ritueel slachten van dieren. Suf naar: Regels Ritueel slachten
Lees meer...

Homo in de klas

22 Februari 2016
In deel 2 van Standpunt is er een hoofdstuk over seksualiteit. Omroep Human zond op 21 februari de documentaire ‘HELP! Een homo in de klas’ (2010) opnieuw uit.  De documentaire is actueel. Want al werd voorlichting over LHBT's (Lesbisch, Homo-, Bi-, en Transgenders)  in ...
Lees meer...

Bontkragen en gezondheid

22 Februari 2016
In deel twee is er een hoofdstuk over natuur en milieu. Met het oog daarop attenderen wij u graag op v0lgende bericht: “Bont voor Dieren toont samen met televisieprogramma Kassa aan dat bontkragen een gevaar vormen voor de gezondheid. Zes bontkragen zijn in het laboratorium van het Bremer U...
Lees meer...

Burgerschap kernelement VO van de toekomst

22 Februari 2016
In het eindadvies Ons onderwijs2032 wordt Burgerschap genoemd als een van de basiselementen voor het primair en voortgezet onderwijs van de toekomst. Zie: Ons onderwijs2032, eindadvies, Platform Onderwijs2032, Den Haag, 2016. Te downloaden op: Ons onderwijs2032  
Lees meer...

Masterclass: mediation, dialoog en debat

22 Februari 2016
Op vrijdag 11 en zaterdag 12 maart 2016 organiseert Centrum Humanistische Vorming in Utrecht de masterclass: mediation, dialoog en debat in Utrecht. Mensen hebben zo hun redenen om niet meer met elkaar te praten. Een (openlijk of sluimerend) conflict kan zo’n reden zijn. Zou het g...
Lees meer...

Van God los

22 Februari 2016
Op donderdag 31 maart 2016 houdt socioloog Hans Boutellier een lezing met als titel: Van God los – samenleven in een seculiere tijd/ Tijd: 19:30 tot 21:00. Locatie: Collegezalencomplex Radboud Universiteit, Mercatorpad 1, Nijmegen. Voor meer informatie surf naar: Van God los
Lees meer...

Sexting

22 Februari 2016
In deel 2 van Standpunt is er een hoofdstuk over seksualiteit. Sexting is  iets dat veel voorkomt onder jongeren: het maken en versturen van naaktfoto's of -filmpjes. De foto's kunnen echter razendsnel worden verspreid, iets waar jongeren niet altijd bij stilstaan. De laatste tijd...
Lees meer...

Studiedag VDLG

22 Februari 2016
Op donderdag 10 maart 2016 organiseert de VDLG haar jaarlijks congres. Het thema is dit jaar: Imagine, over clash en community in de klas. Hoe religie en moderniteit kunnen botsen en hoe ze ook zouden kunnen samengaan. Sinds de Verlichting is de legitimiteit van religie niet meer vanzelfsprekend....
Lees meer...

Voorstelling over genderdiversiteit

04 Januari 2016
In deel 2 van Standpunt is er een hoofdstuk over seksualiteit. Met het oog daarop attenderen wij u graag op een voorstelling over genderdiversiteit. De titel van de voorstelling is ID. Het is een voorstelling over de vrijheid jezelf te durven zijn. ID gaat over jongens en meisjes en iedereen die ...
Lees meer...

Einde van Forum

04 Januari 2016
De activiteiten van Forum zijn dit jaar beëindigd. Het kennisplatform Integratie & Samenleving vormt de komende jaren het programma op het terrein van integratievraagstukken. Surf naar: www.kis.nl
Lees meer...

VDLG

04 Januari 2016
Op donderdag 10 maart 2016 organiseert de VDLG haar jaarlijkse congres.
Lees meer...

Boek over gereformeerde babyboomers

04 Januari 2016
In Standpunt komt de christelijke levensbeschouwing aan de orde. Recent verscheen bij uitgeverij Damon het boek: ‘De jeugd vloog uit. Hoe babyboomers het gereformeerde nest verlieten’. Auteurs: Paula en Jan van Cuilenburg. Dit boek geeft een geschiedenis weer van een gereformeerd gezi...
Lees meer...

Greenpeace geeft klimaattips

04 Januari 2016
In deel 2 van Standpunt is er een hoofdstuk over natuur en milieu met ook aandacht voor klimaatverandering. Greenpeace geeft op haar website tips om klimaatverandering tegen te gaan. Surf naar: Greenpeace geeft klimaattips
Lees meer...

Dierproeven

04 Januari 2016
In het hoofdstuk over natuur en milieu in deel 2 van Standpunt is er aandacht voor de discussie over dierproeven. Op de website van Proefdiervrij is een apart item in het menu voor onderwijs, onder ander ook voor werkstukken en presentaties. Recent ging ook De vernieuwde editie van de webwinkel onli...
Lees meer...

Hoffelijkheid en etiquette

04 Januari 2016
In de hoofdstukken over waarden en normen (ethiek) wordt ook aandacht besteed aan etiquette: de ‘kleine ethiek’. Op dinsdag 16 februari is er een theatervoorstelling over ‘Hoffelijkheid revisited - de grenzen van tolerantie en ruimdenkendheid’. Gevolgd door een debat met a...
Lees meer...

Film over suffragettes

04 Januari 2016
In deel 3 van Standpunt is er aandacht voor relaties. Met het oog daarop wijze wij u graag op de aandacht die Radboud Reflects besteedt aan vrouwenemancipatie. Op dinsdag 12 januari 2016 wordt er een film gedraaid over de Suffragettes. De suffragettes waren burgers (vooral vrouwen) die streden vo...
Lees meer...

Unicef en kinderrechten

04 Januari 2016
In het hoofdstuk over humanisme in Standpunt is er aandacht voor mensenrechten en kinderrechten. Op de website van Unicef is er veel aandacht voor kinderrechten. Surf naar: Unicef en kinderrechten
Lees meer...

Narthex over christendom en visie op het vak

04 Januari 2016
Het recent verschenen nummer van Narthex geeft bijzondere aandacht aan christendom en visie op het vak. Bijdragen zijn er van Hilde Savoye, Bill Banning, Wim Mathijssen, Pieter van Stiphout, Michaël N. van der Meer Janny Maatjes-Hulsing en anderen. In een column kijkt Bart Hoogendijk (docent...
Lees meer...

Vernieuwing Standpunt voor HAVO/VWO

04 Januari 2016
In het begin van het nieuwe jaar zal het vernieuwde deel 1 van Standpunt voor HAVO/VWO-uitgave op de markt komen. Het is een geïntegreerde methode: leer- en werkboek zijn in één boek tot een geheel gemaakt. Het nieuwe deel 1 bevat zes hoofdstukken: H. 1 De levensbeschouwelij...
Lees meer...

Vernieuwing Standpunt voor HAVO/VWO

02 November 2015
Vanaf 2016 zal er een vernieuwde Standpunt voor HAVO/VWO-uitgave op de markt komen. Het betreft een geïntegreerde methode: leer- en werkboek zijn in één boek tot een geheel gemaakt. Deel 1 van deze vernieuwde uitgave zal in het voorjaar van 2016 verschijnen. 
Lees meer...

Oefentoetsen op website Standpunt voor VMBO

02 November 2015
Recent zijn ook de oefentoetsen bij de hoofdstukken van het nieuwe deel 2 van Standpunt voor VMBO op de website geplaatst. Daarmee is de digitale informatie bij dit deel gecompleteerd. Surf naar: Website Standpunt voor VMBO
Lees meer...

Jan de Leeuw over morele vorming in Narthex

02 November 2015
Het recent verschenen nummer van Narthex bevat een special  over ethiek en morele vorming. Jan de Leeuw, auteur van Standpunt en Zin in Zin, neemt in deze uitgave het inleidende artikel voor zijn rekening. Het gaat over morele vorming als beoogd onderwijsdoel. Andere bijdragen in het themati...
Lees meer...

Mensenrechten en rechten van kinderen

02 November 2015
In het hoofdstuk over humanisme in Standpunt is er aandacht voor mensenrechten en de rechten van kinderen. Op 8 december houdt de socioloog Willem Schinkel een lezing over mensenrechten in Nijmegen. Voor meer informatie surf naar: Radboud Reflects
Lees meer...

Vergissing van de rijke boer

02 November 2015
Opdracht Z5 in hoofdstuk 3 Christendom van Standpunt voor HAVO/VWO deel 1 betreft het verhaal ‘De vergissing van de rijke boer’. Collega Bart Hoogendijk (ds. Pierson College Den Bosch) gaf zijn leerlingen de mogelijkheid om een strip via Pixton te maken. Op zijn website ziet u een paar v...
Lees meer...

Seksualiteit en relaties

02 November 2015
In Standpunt zijn hoofdstukken opgenomen over seksualiteit en relaties. Op de website www.degezondeschool.nl vindt u in verband met het vignet Gezonde School een themacertificaat ‘Relaties en seksualiteit’. Surf naar: themacertificaat Relaties en seksualiteit
Lees meer...

Seksuele diversiteit

02 November 2015
In Standpunt deel 2 is een hoofdstuk opgenomen over seksualiteit. Met het oog daarop willen wij u op het volgende attenderen. De Erkenningscommissie Interventies van het RIVM Gezond Leven heeft de Lesbrief ‘Seksuele Diversiteit’ bij het lespakket ‘Lang Leve de Liefde’ onla...
Lees meer...

Digitale klimaattop

02 November 2015
In deel 2 van Standpunt is er aandacht voor natuur en milieu: verandering van het klimaat, opwarming van de aarde, ecologische voetafdruk en duurzaamheid. Eind november vindt in Parijs de VN-klimaattop 2015 plaats. Daar moet een nieuw klimaatverdrag worden getekend. U kunt daar in uw klas aandach...
Lees meer...

Dierproeven

02 November 2015
In het hoofdstuk over natuur en milieu in deel 2 van Standpunt is er aandacht voor de discussie over dierproeven. Op de website van dierproefvrij vindt u een video over een “revolutionair nieuw onderzoek waardoor heel veel proefdieren worden vervangen”. Surf naar: Dierproefvrij
Lees meer...

Jeugdsportfonds

02 November 2015
Het Jeugdsportfonds creëert sportkansen voor kinderen tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging. Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie, kleding en eventuele sportattributen. Hiervoor is een bedrag nodig van €250, - per kind per jaar. Dit...
Lees meer...

Moet Nederland zorgen voor illegalen?

02 November 2015
Uitgeprocedeerde asielzoekers moeten terug naar hun land van herkomst. Een nieuwe wet, door de Raad van Europa opgelegd, verplicht de overheid echter om voor deze groep mensen toch onderdak, voedsel en kleding te verzorgen. Nieuwsuur in de klas speelt in op deze actualiteit. Bekijk de volgende vi...
Lees meer...

Symposium: ‘Nieuwe kijk op minderheidskerk’

02 November 2015
De kerken in het Westen, en de katholieke kerk in het bijzonder, hebben sinds de jaren zestig twee enorme ontwikkelingen doorgemaakt. In de eerste plaats hebben zij hun vanzelfsprekende meerderheidspositie moeten opgeven. En daarnaast lijkt het erop alsof slechts een positie in de marge van de samen...
Lees meer...

Verschenen: docentenhandleiding deel 2 voor Standpunt voor VMBO

24 Augustus 2015
Recent verscheen de docentenhandleiding bij het nieuwe deel 2 van Standpunt voor VMBO. De handleiding bevat: doelstellingen per hoofdstuk; bedoeling en opzet van elke paragraaf; didactische en audiovisuele tips; achtergronden bij de leerstoffen; aanvullende stoffen ten behoeve van de leerling...
Lees meer...

Toetsenbank deel 2 voor Standpunt voor VMBO

24 Augustus 2015
Bij elk hoofdstuk in deel 2 van Standpunt voor VMBO zijn toetsen ontwikkeld: gemiddeld veertig open vragen en multiple-choice vragen. Tevens zijn alle antwoorden bij deze vragen geformuleerd. De vragen zijn verschillend van aard. Het is een mix van kennis-, in­zicht-, identificatie- en toepas...
Lees meer...

Website nieuwe Standpunt voor VMBO

24 Augustus 2015
Inmiddels is alle content gepubliceerd bij het nieuwe deel 2 van Standpunt voor VMBO: aanvullende stoffen en opdrachten; een oefentoets met antwoorden per hoofdstuk; een begrippenlijst en een uitgebreid overzicht van werkvormen. Dat laatste is ook handig voor docenten. Voor een indruk van het lee...
Lees meer...

Seksualiteit en relaties

24 Augustus 2015
In standpunt deel 2 is een hoofdstuk opgenomen over seksualiteit. Met het oog daarop attenderen wij u graag op het themanummer over ‘Seks’ van Filosofie Magazine. De ondertitel is: wat heeft alle vrijheid ons opgeleverd? Voor meer informatie surf naar: Filosofie Magazine
Lees meer...

Meisjesbesnijdenis is een mensenrechtenschending

24 Augustus 2015
In het hoofdstuk over humanisme is er aandacht voor mensenrechten en kinderrechten. Volgens Unicef is meisjesbesnijdenis een mensenrechtenschending. Voor meer informatie en ook een Unicef-rapport over dit onderwerp surf naar: Meisjesbesnijdenis is een mensenrechtenschending
Lees meer...

Seksuele diversiteit

24 Augustus 2015
In standpunt deel 2 is een hoofdstuk opgenomen over seksualiteit. Op de website www.gayandschool.nl vindt men lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs over seksuele diversiteit. Het is materiaal waarmee docenten zelf aan de slag kunnen. Een aantal lespaketten heeft lhbt als hoofdonderwerp; in ande...
Lees meer...

Het dierencodicil

24 Augustus 2015
In het hoofdstuk over natuur en milieu is er aandacht voor de discussie over proefdieren. Met het oog daarop attenderen wij u graag op het volgende. Op de website van Proefdiervrij is een interactieve video te zien over dierdonorcodicil. Proefdiervrij leidt de video als volgt in: “Hoe droevig ...
Lees meer...

Seksualiteit, relaties en religie

24 Augustus 2015
In standpunt deel 2 is een hoofdstuk opgenomen over seksualiteit. De theoloog Frank G. Bosman schreef het boekje: God houdt van seks. Kleine theologie van de erotiek, Ten Have: Utrecht (2015), € 4,99. “In het pamflet God houdt van seks houdt de bekende cultuurtheoloog Frank G. B...
Lees meer...

Universiteit Maastricht stopt dierproeven met honden

24 Augustus 2015
In de zomer werd bekend dat de Universiteit Maastricht stopt dierproeven met honden. “De protesten tegen de proeven zijn zo fel, dat de universiteit vreest voor de veiligheid van de dieren en hun verzorgers. De labradors en hun verzorgers lopen "onaanvaardbare risico's" op hun da...
Lees meer...

Onvrijwillige seksuele ervaringen van vrouwen

24 Augustus 2015
Ruim 40 procent van de vrouwen tussen 12 en 25 jaar heeft ooit een onvrijwillige seksuele ervaring gehad, van kussen tot penetratie. Voor jonge mannen is dat ruim 20 procent. Dat blijkt uit Nederlands onderzoek dat maandag is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS One. Dit onderzo...
Lees meer...

Sport en ethiek

24 Augustus 2015
In hoofdstuk 3 is er een hoofdstuk over sport. Met het oog daarop attenderen wij u graag op Code Blauw. Met Code Blauw laten de KNZB, (zwem)verenigingen, zwemscholen en zwembaden zien dat ze zich samen sterk maken voor een sportief en veilig zwemklimaat. Het is hun ambitie om een blauwe golf te cre&...
Lees meer...

Denken over onderwijs

24 Augustus 2015
Recent verscheen bij uitgeverij DAMON het boek ‘Denken over onderwijs’ van Kees Meijlink. Met onder andere hoofdstukken over ethiek in de school; ethische professionaliteit; bildung, identiteit van de school; etc. Surf naar: Denken over onderwijs
Lees meer...

Studiemiddag over interreligieuze dialoog

24 Augustus 2015
Op 28 oktober vindt in Utrecht een studiedag plaats met als titel ‘Voorbij de interreligieuze dialoog?’. Organisatie: de Katholieke Raad voor Kerk & Jodendom/KRI, samen met Luce / CRC en Tilburg School of Catholic Theology. Medewerking verlenen Gerard Rouwhorst, Marcel Poorthuis, Mar...
Lees meer...

Voorpublicatie Samenleesbijbel beschikbaar

24 Augustus 2015
In september verschijnt de Samenleesbijbel. Dit is de Bijbel in Gewone Taal, aangevuld met 500 pagina’s met extra materiaal voor kinderen van 8-12 jaar. De bijbel is een productie van het Nederlands Bijbelgenootschap de Samenleesbijbel, samen met JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Ke...
Lees meer...

TRIDEO, nieuwe media website met levensbeschouwelijke video's

24 Augustus 2015
"Trideo is een nieuw katholiek media-initiatief dat met compacte en aansprekende producties op een verrassende manier verbinding en verdieping wil bieden aan zowel katholieken als niet-katholieken in Nederland, Vlaanderen en daarbuiten. De naam (spreek uit “Trídeo”) verwij...
Lees meer...

Nieuwe Standpunt VMBO deel 2

28 April 2015
Recent verscheen de nieuwe uitgave van deel 2 van Standpunt voor VMBO. Het gaat om een uitgave waarin leer- en werkboek zijn geïntegreerd in één boek. De nieuwe Standpunt voor VMBO deel 2 is een full colour uitgave met een harde kaft. Voor inzage in een inkijkexemplaar surf naar: ...
Lees meer...

Docentenhandleiding deel 2 voor Standpunt voor VMBO

28 April 2015
In juni zal de docentenhandleiding bij deel 2 van Standpunt voor VMBO verschijnen. Deze zal bevatten: - een doelstellingstructuur per hoofdstuk; - bedoeling en opzet van elke paragraaf; - didactische en audiovisuele tips; - achtergronden bij de leerstoffen; - aanvullende stoffen ten behoeve v...
Lees meer...

Joodse filosofie

28 April 2015
In deel 2 (en in de nieuwe Standpunt voor VMBO, deel 1) vindt men een hoofdstuk over jodendom. Een recente uitgave van het tijdschrijf Filosofie bevat een themanummer over joodse filosofie. Het betreft de maart/april-uitgave: jrg. 25, nr. 2. Uitgever Garant, tel. 05505220625. Twitter: @tsfilosofie
Lees meer...

Mensenrechten

28 April 2015
In het hoofdstuk over humanisme komen de mensenrechten aan de orde. Ook in mei, met de dodenherdenking en de viering van de bevrijding op 5 mei, zijn deze uiterst relevant. Op de volgende website vindt u informatie over mensenrechten: Mensenrechten
Lees meer...

Seksualiteit en relaties

28 April 2015
In Standpunt zijn hoofdstukken opgenomen over seksualiteit en relaties. Siriz is een professionele organisatie voor iedereen die met een onbedoelde zwangerschap te maken krijgt. Men gaat het gesprek met jongeren aan met het oog op preventie en bewustwording. Men wil haar ervaring en kennis graag del...
Lees meer...

Wedstrijd beste religieus verhaal 2015

28 April 2015
In Standpunt is er een hoofdstuk over de dood. Een belangrijke levensvraag die daar behandeld wordt, is: is er leven na de dood? Met het oog daarop wijzen wij u graag op de wedstrijd ‘beste religieus verhaal’, met als thema: ‘Leven na de dood: fictie of werkelijkheid?” &ld...
Lees meer...

Studiemiddag ‘De Staat van de Theologie’

28 April 2015
In Standpunt is er ruime aandacht voor christendom en jodendom. Graag maken wij u attent op een studiemiddag over de staat van de theologie. Wat is de stand van de huidige theologie? Wie de werken van geëngageerde en internationaal gerespecteerde theologen leest en bestudeert, ontdekt al sne...
Lees meer...

De Canon van het Onderwijs

28 April 2015
De Canon van het Onderwijs belicht in dertig vensters de onderwijsgeschiedenis van Nederland, zeker ook van het beroepsonderwijs. Surf naar: De Canon van het Onderwijs of naar: Uitgeverij Boom. 
Lees meer...

Video in verband met proefdieren en kankeronderzoek

28 April 2015
In deel 2 van Standpunt is er een hoofdstuk over natuur en milieu. Daarbij komt het onderwerp proefdieren aan de orde. Met het oog daarop attenderen wij u graag op het volgende. In 2009 startte het onderzoek van dr. Robert Passier en prof. dr. Christine Mummery. Zij hebben een model bedacht&...
Lees meer...

Duurzaamheid op school

28 April 2015
In deel 2 van Standpunt is er een hoofdstuk over natuur en milieu. Daarbij komt het onderwerp duurzaamheid aan de orde. Met het oog daarop attenderen wij u graag op een aantal tips van Greenpeace voor een beter milieu in en rond de school. Die vindt u hier.
Lees meer...

Filosoferen met kinderen

28 April 2015
In het najaar worden twee cursussen ‘filosoferen met kinderen’ aangeboden. Surf naar de website van HVO Centrum voor Humanistische Vorming. 
Lees meer...

Mode en schoonheid

25 Februari 2015
Standpunt heeft een hoofdstuk over uiterlijk en schoonheid. Daarbij komt ook de (kleding-)mode aan de orde. Met het oog daarop attenderen wij u graag op de tentoonstelling ‘Romantische mode’ in het gemeentemuseum in Den Haag. De tentoonstelling loopt tot 22 maart 2015. Surf naar: Romanti...
Lees meer...

Lesbrief Pim Mulier

25 Februari 2015
Deel 3 van Standpunt bevat een hoofdstuk over sport. Graag attenderen wij u op een lesbrief over de ‘vader van de Nederlandse sport’, Pim Mulier. Surf naar: Pim Mulier.
Lees meer...

Kinderrechten en lespakket kinderarbeid

25 Februari 2015
In Standpunt deel 1, variant met humanisme, is er een hoofdstuk over het humanisme. In de nieuwe uitgave voor VMBO zal dit hoofdstuk zijn opgenomen in deel 3. In deze hoofdstukken is ook aparte aandacht voor kinderrechten. Met het oog daarop attenderen wij u graag op het op een lespakket over kinder...
Lees meer...

Duurzaamheid

25 Februari 2015
In Standpunt deel 2 is er een hoofdstuk over natuur en milieu. Met het oog daarop attenderen wij u graag op aanvullende educatief materiaal over duurzaamheid op de website van Greenpeace: Duurzaamheid.
Lees meer...

Humanity House

25 Februari 2015
In Standpunt deel 1, variant met humanisme, is er een hoofdstuk over het humanisme. In de nieuwe uitgave voor VMBO zal dit hoofdstuk zijn opgenomen in deel 3. Met het oog daarop attenderen wij u graag op het Humanity House. Het Humanity House is 9 december 2010 opgericht en is een initiatief va...
Lees meer...

Islam en het Ottomaanse Rijk

25 Februari 2015
In deel 2 van Standpunt komt de islam aan de orde. Met het oog daarop attenderen wij u graag op een special van het tijdschrift Geschiedenis over het Ottomaanse Rijk. Het gaat om nr. 8 van de vijfde jaargang, december 2014. Surf naar: Geschiedenis.
Lees meer...

Vlees en dierenwelzijn

25 Februari 2015
In deel 2 van Standpunt is er een hoofdstuk over natuur en milieu. Op de website van ‘Slager in de klas’ vindt u informatie over hoe er vanuit de branche wordt aangekeken tegen dierenwelzijn en hygiëne. Surf naar: Slager in de klas. 
Lees meer...

Leergang ‘Leren van religie’

25 Februari 2015
Luce heeft een leergang ontwikkeld voor docenten godsdienst/levensbeschouwing op middelbare scholen, vooral ook voor zijinstromers uit andere vakgebieden zonder theologische vooropleiding. Het traject bestaat uit tien lesdagen op de zaterdag, verdeeld over twee modulen van vijf bijeenkomsten. Ins...
Lees meer...

Website nieuwe Standpunt voor VMBO

25 Februari 2015
Bij de nieuwe Standpunt is ook een gloednieuwe website ontwikkeld met een docenten- en een leerlingendeel. Het docentendeel omvat rubrieken als informatie over de methode, meest gestelde vragen, nieuws, etc. Het leerlingendeel geeft aanvullende stoffen en opdrachten. Daarnaast ook per hoofdstuk een ...
Lees meer...

Binnenkort: deel 2 van Standpunt VMBO

25 Februari 2015
In maart/april 2015 komt deel 2 van de vernieuwde uitgave van Standpunt voor VMBO uit. De bijpassende docentenhandleiding zal zeker voor de zomervakantie van 2015 verschijnen.
Lees meer...

Docentenhandleiding deel 1 voor Standpunt voor VMBO

25 Februari 2015
Ook de docentenhandleiding bij deel 1 voor Standpunt voor VMBO is verschenen. Surf naar: Docentenhandleiding Standpunt VMBO deel 1. In de docentenhandleiding vindt men: een doelstellingstructuur per hoofdstuk; bedoeling en opzet van elke paragraaf; didactische en audiovisuele tips; achtergr...
Lees meer...

Nieuwe Standpunt VMBO deel 1

25 Februari 2015
Recent verscheen de nieuwe uitgave van deel 1 voor Standpunt voor VMBO. Het gaat om een uitgave waarin leer- en werkboek zijn geïntegreerd in één boek. De nieuwe Standpunt voor VMBO deel 1 is een full colour uitgave met een harde kaft. Voor inzage in een inkijkexemplaar surf naar:...
Lees meer...

Vernieuwing Standpunt VMBO

02 Februari 2015
Vanaf begin 2015 komt er een geheel vernieuwde Standpunt voor VMBO op de markt. Het gaat om een nieuw concept waarin leer- en werkboek zijn geïntegreerd in één boek. In januari 2015 komt deel 1 uit. Deel 2 vrschijnt in april 2015 en deel 3 in januari 2016.
Lees meer...

Holocaust Memorial Day Getuigenis door Carla Josephus Jitta (1931)

02 Februari 2015
In deel 2 van standpunt is er aandacht voor het jodendom. Met het oog daarop is het volgende interessant.  De Holocaust Memorial Day Getuigenis is elk jaar weer een aangrijpende bijeenkomst die het publiek stil en nadenkend achterlaat. Dit jaar vertelt Carla Josephus Jitta (1931), overlevend...
Lees meer...

Brede Vormingslijst 2014

02 Februari 2015
Het HVO ontwikkelde de Brede Vormingslijst 2014 in het kader van aandacht voor bildung in het onderwijs. Surf naar: Brede Vormingslijst 2014 :http://hvo.nl/bredevormingslijst/brede-vormingslijst-2014-een-toelichting/
Lees meer...

Gelijke kansen in het onderwijs

02 Februari 2015
De overheid stelt veel middelen beschikbaar om onderwijsachterstanden aan te pakken. Toch slagen veel leerlingen vanuit een achterstandspositie er niet in om hun talenten optimaal te benutten en bieden scholen hun hiertoe onvoldoende ondersteuning. Forum vroeg drie deskundigen een essay over onder...
Lees meer...

Een jood leest het Nieuwe testament

02 Februari 2015
In Standpunt is er ruime aandacht voor jodendom en christendom. Met het oog daarop is het volgende mogelijkerwijs interessant. Christenen zijn gewend in de figuur van Jezus van Nazareth de stichter van hun religie te zien, vergelijkbaar met Mohammed (Islam) of Joseph Smith (Mormonisme). Maar Jezu...
Lees meer...

Een jood leest het Nieuwe testament

02 Februari 2015
In Standpunt is er ruime aandacht voor jodendom en christendom. Met het oog daarop is het volgende mogelijkerwijs interessant. Christenen zijn gewend in de figuur van Jezus van Nazareth de stichter van hun religie te zien, vergelijkbaar met Mohammed (Islam) of Joseph Smith (Mormonisme). Maar Jezu...
Lees meer...

VDLG studiedag donderdag 12 februari 2015

02 Februari 2015
Het thema van de volgende VDLG studiedag is: Boeien!? Over motivatie in, voor en door de klas.  “Hoe kunnen we levensbeschouwing en godsdienst op zo'n manier brengen dat mensen geïnspireerd raken, enthousiast worden en in beweging komen? Dat is de vraag waar we deze studiedag ...
Lees meer...