Andere leermethodes

Standpunt voor VMBO
Standpunt voor HAVO/VWO is een complete driejarige methode voor het vak Levensbeschouwing in de basisvorming van het voortgezet onderwijs. Er is ook een Standpunt voor VMBO. Beide methodes worden vanaf 2015 aangeboden in de vorm van een leerwerkboek en zijn ook digitaal leverbaar.

Scholengemeenschappen hebben de mogelijkheid om met één methode te werken voor álle onderwijstypes. Het voordeel is dat er uniformiteit is in de uitgangspunten, (in grote lijnen) de opbouw van de methode en de keuze van de onderwerpen. Daardoor is het voor de individuele leerling betrekkelijk eenvoudig om van onderwijstype te veranderen. Bovendien kan de docent er altijd vanuit gaan dat bepaalde kennis aanwezig is bij de leerling. Een ander voordeel voor de docent is dat de voorbereiding van de lessen wat minder tijd vraagt, omdat de verschillende versies van Standpunt veel zaken gemeenschappelijk hebben.


Zin in Zin
De methode Zin in Zin is een methode levensbeschouwing/ethiek voor de tweede fase van het voortgezet onderwijs. Het is een uiterst geschikte vervolgmethode op de methode Standpunt voor HAVO/VWO. Zin in Zin wordt ook digitaal aangeboden (via schooltas).

Kenmerken van Zin in Zin zijn:
- Een methode voor levensbeschouwing en ethiek.
- Een inhoudelijke opzet die gelegenheid biedt voor ieder van de vier profielen een specifiek leerprogramma aan te bieden.
- Ieder hoofdstuk bevat verdiepingsstof voor de Vwo-leerling in de vorm van aparte paragrafen en Z-opdrachten.
- Een eigen website met nieuws, index, werkvormen (debatteren en een werkstuk maken) aanvullende stoffen en opdrachten.
- Een bij de actualiteit aansluitend hoofdstuk over Social Media en de digitale wereld.

Kortom: Zin in Zin biedt samen met de methode Standpunt een volledige route levensbeschouwing voor onderbouw en tweede fase van zowel HAVO als VWO.


Inhoud
Gezamenlijke hoofdstukken:
Hoofdstuk 1  Heeft het leven zin?
Hoofdstuk 2  Wie is de mens?
Hoofdstuk 3  Inleiding ethiek
Hoofdstuk 4  Geweld 

Profielspecifieke thema's:
Hoofdstuk  5  Sociale media en de digitale wereld (N&T, C&M, E&M)
Hoofdstuk  6  Genetische manipulatie bij mensen (C&M, N&T, N&G)
Hoofdstuk  7  Euthanasie (N&G, N&T, C&M)
Hoofdstuk  8  Bedrijfsethiek (E&M)