Disclaimer

Informatie over de inhoud van deze website

Voor alle duidelijkheid wijst Damon Educatie ten aanzien van deze website u op het volgende:

De website en alle teksten daarop, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Damon Educatie. Het is niet toegestaan om de site of tekstgedeelten daarvan openbaar te maken, te kopieëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Damon Educatie. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Stel ons in dat geval op de hoogte: info@damon.nl
Of neem contact op met auteur Jan de Leeuw: j.de.leeuw@wxs.nl

De informatie op www.damon.nl/standpunt wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Damon Educatie (ook niet via een eigen netwerk).

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op www.damon.nl/standpunt geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Damon Educatie alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Damon Educatie niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.