Meest gestelde vragen

1. Hoeveel delen bevat Standpunt?
Standpunt is een complete methode levensbeschouwing voor de basisvorming. De methode omvat drie verschillende versies: een versie voor HAVO/VWO, een voor VMBO en een voor VMBO/LWOO-BBL.
De methode Standpunt omvat bij iedere versie drie delen, te gebruiken voor klas 1, 2 en 3.

2. Is de methode ook digitaal leverbaar?
Standpunt VMBO en Havo/VWO is digitaal leverbaar via Schooltas.

3. Zijn leer- en werkboek geïntegreerd tot een boek?
Ja, in de nieuwe HAVO/VWO-uitgave zijn leer- en werkboek in een uitgave geïntegreerd. Dat geldt ook voor de VMBO-versie. De versie voor VMBO/LWOO-BBL bevat wel een afzonderlijk leer- en werkboek.
De eerder versies van Standpunt VMBO en Havo/VWO met een leerboek en een werkboek blijven voorlopig leverbaar.

4. Welke opbouw hebben de verschillende delen van Standpunt?

Deel 1 Standpunt voor HAVO/VWO
Hoofdstuk 1 De levensbeschouwelijke kijk
Hoofdstuk 2 Uitingen van levensbeschouwing
Hoofdstuk 3 Jodendom        
Hoofdstuk 4 Christendom
Hoofdstuk 5 Begin van het leven
Hoofdstuk 6 Wie ben ik?

Deel 2 Standpunt voor HAVO/VWO
Hoofdstuk 1 Natuur en milieu
Hoofdstuk 2 Levensbeschouwing en communicatie
Hoofdstuk 3 Schoonheid, uiterlijk en mode
Hoofdstuk 4 De islam
Hoofdstuk 5 Taal en levensbeschouwing
Hoofdstuk 6 Seksualiteit

Deel 3 Standpunt voor HAVO/VWO
Hoofdstuk 1 Dood
Hoofdstuk 2 Waarden en normen (ethiek)
Hoofdstuk 3 Humanisme
Hoofdstuk 4 Sport
Hoofdstuk 5 God
Hoofdstuk 6 Vriendschap en relaties

5. Wanneer verschijnen de verschillende delen van Standpunt voor HAVO/VWO?

HAVO/VWO deel 1 is verschenen in januari 2016.
HAVO/VWO deel 2 is verschenen in januari 2017.
HAVO/VWO deel 3 is verschenen in januari 2018.

6. Wat zijn de doelstellingen van Standpunt?
De leerlingen ontdekken en ontwikkelen hun levensbeschouwelijke identiteit. Ze verwerven inzicht in de levensbeschouwelijke dimensie van het bestaan en in belangrijke levensbeschouwelijke stromingen in Nederland. Verder ontwikkelen leerlingen inzicht in belangrijke levensbeschouwelijke standpunten met betrekking tot actuele thema’s en ontwikkelen ze de vaardigheid om met anderen in dialoog te treden over de ethische en levensbeschouwelijke aspecten van het bestaan.

7. Welke didactische uitganspunten kent Standpunt?
Standpunt heeft een aantrekkelijke, herkenbare en vlotte uitstraling. Het uitgangspunt in de didactiek en de vormgeving van Standpunt is de leefwereld van de leerling. Om aansluiting te vinden bij de leerlingen zijn veel persoonlijke verhalen van leeftijdgenoten opgenomen in de methode.

Er is een grote variatie aan didactische werkvormen en ook wordt gewerkt met beelddidactiek. De methode kent een diversiteit aan opdrachten: kennis- en inzichtopdrachten, maar ook creatieve opdrachten.

8. Heeft de methode ook een docentenboek?
Bij alle delen van Standpunt is een docentenboek verkrijgbaar, met daarin:
- de algemene doelstellingen van de methode;
- de relatie tussen de methode Standpunt en burgerschapsvorming in het voortgezet onderwijs;
- een verantwoording van het model voor begripsverwerving;
- de doelstellingenstructuur per hoofdstuk;
- de antwoorden op vragen en opdrachten uit het leerlingenboek;
- aanvullende stoffen;
- didactische en audiovisuele tips;
- website-tips;
- toetsvragen mét antwoorden.

9. Is er ook een toetsenbank voor Standpunt voor HAVO/VWO?
Bij alle delen van Standpunt is een toetsenbank ontwikkeld, met ook de antwoorden op de vragen. Docenten die de methode klassikaal hebben ingevoerd kunnen deze toetsenbank aanvragen via mail (commander@damon.nl). Indien de uitgever over de actuele boekenlijst beschikt waarin de betreffende methode is opgenomen, wordt de toetsenbank direct toegestuurd.
De toetsenbank is tevens opgenomen in het afgeschermde gedeelte van deze website. Docenten die de methode klassikaal gebruiken en zo ook bekend zijn bij de uitgever kunnen inlogcodes ten behoeve van dit gedeelte aanvragen.

10. Hoe word ik op de hoogte gehouden van het laatste nieuws over de methode?
Op het docentengedeelte van de website is er een item ‘nieuws’. De nieuwsrubriek van de Standpuntwebsite wordt regelmatig aangepast. Gebruikers die op de hoogte willen worden gehouden over de tweemaandelijkse update, kunnen hun email sturen naar commander@damon.nl met als onderwerp ‘aanmelden nieuwsbrief Standpunt’.

11. Wie is de auteur van Standpunt?
De auteur is Jan de Leeuw, hogeschooldocent bij Fontys Hogescholen. Hij schreef vele methodes voor levensbeschouwing en ethiek, waaronder voor het voortgezet onderwijs Standpunt en Zin in Zin.

Afgelopen jaren verrichtte hij ook werkzaamheden voor de Radboud Stichting, TeleacNOT (SchoolTV), de Universiteit van Tilburg en andere opdrachtgevers.

In 2008 won Jan de Leeuw de Fontys Kennisprijs. Deze prijs is een onderscheiding voor een Fontysmedewerker die meer dan anderen gewerkt heeft aan een kennisbrug richting werkveld en Fontys Hogescholen mede heeft geprofileerd als kennisinstelling.

Jan de Leeuw is te bereiken onder j.de.leeuw@wxs.nl. Twitter: @sportwereldhbo. LinkedIn: Jan de Leeuw.